liukuvalettutorniKorkealaatuisen paikalla valetun betonipinnan aikaansaamiseen vaikuttaa ratkaisevasti muottijärjestelmän ja muotin pintamateriaalin valinta. Paikalla valettujen rakenteiden pintoihin vaikuttavat muotin pintamateriaalin lisäksi valittu muottijärjestelmä, muottisiteiden jäljet, muottilevyjen saumat sekä työsaumat.

Keskeistä vertailuja ja valintoja tehtäessä tulee ymmärtää eri kalustojen ja pintamateriaalivaihtoehtojen mahdollistama betonipinnan arkkitehtuuri eli

Paikalla rakennetuista muoteista on suurelta osin siirrytty järjestelmämuotteihin, joita on erilaisille pysty- ja vaakarakenteille sekä erikoistapauksiin esim. kaareville pinnoille jne. Vaihtoehtojen selvittämiseksi kannattaa ottaa yhteyttä muottitoimittajiin.

Liukuvalu ja ruiskubetonointi ovat paikalla valuun liittyviä erikoistekniikoita. Kummassakin tapauksessa pinta jää yleensä lopulliseksi pinnaksi.