Muottia vasten valetut pinnat

Muottimateriaalin ja muottipinnan valinnalla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti betonipinnan laatuun, tekstuuriin ja värisävyyn. Muottipinta voi olla sileä, karkea tai kuvioitu, jolloin pinta voi olla vastaavasti tekstuuriltaan ja värisävyltään hyvin erilainen, vaikka betonin koostumus olisi sama.