Tuore pinta

Tuoreen betonimassan muokattavuus sekä pintojen pieni hallittu vaihtelu ovat betonille ominaista. Betonipinnan ulkonäköön voidaan vaikuttaa käsittelemällä betonin pintaa eri tavoin sen ollessa vielä tuoretta tai plastista.

Hierretyt, telatut ja töpötetyt pinnat

Käsittelytapa voidaan valita käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi seuraavasti:

Sienihierretty, telattu tai töpötetty pinta:

Läheltä nähtävinä olevat ja vaativat, sileän hienorapatun näköisiksi halutut julkisivupinnat esimerkiksi osittain harjatun elementin osana sekä maalattavat parveketaustat. Sisäpuolisten tilojen vaakavaluna tehtävät sileät, tasoittamatta maalattaviksi tarkoitetut pinnat. Maalattavat pinnat.

Teräshierretty pinta

Sileät pinnat, esimerkiksi kun halutaan saada muottia vasten valetun pinnan vaikutelma. Tasoitteella käsiteltävä vaakavalun pinta sisällä. Lisäksi par­veketasojen yläpinta, teollisuustilojen käsittelemättömiksi jäävät sisäpinnat sekä toimistotilojen maalattavat sisäpinnat.

Puuhierretty pinta

Ulkotasot, julkisivupinnoitteella käsiteltävät pinnat, pinnat joissa halutaan karkean pinnan vaikutelma sekä rakennusten sokkelit. Maalattavat pinnat sisätiloissa.

Puuhiertokäsittelyssä pinta oikaistaan oikolaudalla ja hierretään voimakkaasti puupintaisella hierrinlaudalla betonin sitoutumisvaiheessa.

Teräshierrossa pinta hierretään betonipinnan oikaisun jälkeen betonin alkaessa sitoutua. Pinta voidaan hiertää joko käsin teräslastalla tai koneellisesti hiertokoneella. Koneellinen hierto on yleistä laaja-alaisissa pinnoissa kuten lattioissa. Hiertokertoja voi olla useita halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Sienihierrolla saadaan teräshierretyt, sileät ja osittain kiiltävät pinnat himmeiksi ja ulkonäöltään yhdenmukaisiksi. Sienihiertoa käytetään pääasiassa elementtien valmistuksessa.

Telauksella saadaan teräshierretyt, sileät ja osittain kiiltävät pinnat himmeiksi ja ulkonäöltään yhdenmukaisiksi. Telausta käytetään elementtien valmistuksessa.

Töpötys muistuttaa rapattua tai karkeaa muottikangaspintaa. Töpötys tehdään harjalla teräshierron jälkeen. Töpötys on elementtien pintakäsittely.

Harjattu pinta

Harjaus tehdään oikaisun ja hierron jälkeen ja työvälineenä käytetään joko teräs- tai kuituharjaa. Harjaamalla saadaan sitoutumisvaiheessa olevaan betonin pintaan uria. Harjauskuviossa voi olla suuria eroja riippuen harjan tyypistä, betonin koostumuksesta, sitoutumisen asteesta ja harjataanko käsivaraisesti tai ohjurin avulla. Pinnan ulkonäköön vaikuttaa harjausurien syvyys ja suunta.

Harjattuja pintoja käytetään yleensä julkisivuissa, muissa seinäpinnoissa ja erilaisten tasojen pinnoissa. Betonipinnan harjausta käytetään myös estämässä tasopintojen liukkautta mm. betoniteissä sekä maalattavien pintojen käsittelymenetelmänä (kevyt harjaus).

Pesty pinta

Pinta käsitellään painepesurilla yli 2 mm syvyyteen. Pesubetonin väri saadaan aikaan pääosin kiviaineksella. Hidastinaineen vaikutusta hyväksikäyttäen sementtiliima pestään painepesurilla pois välittömästi muotista purkamisen jälkeen.

Pesty pinta voidaan käytännössä tehdä vain tehdasolosuhteissa elementtien ja betonituotteiden valmistuksessa.

Hienopesty pinta

Betonin pinta käsitellään painepesurilla alle 2 mm syvyyteen. Betonipinnan väri saadaan aikaan kiviaineksella tai väripigmenteillä ja kiviaineksella.

Graafinen betoni

Haluttu pintahidastinkuvio painetaan erikoiskalvolle, joka asetetaan varovasti korkealuokkaisen muotin pohjalle. Muottiöljyä ei käytetä. Kalvo pidetään suorana valun aikana alipaineen avulla. Valu tehdään vaakavaluna ja tekniikka soveltuu käytännössä ainoastaan elementtituotantoon. Kovettunut betoni pestään painepesurilla, jolloin hidastinaineella aikaansaatu kuvio tulee näkyviin sileän muottipinnan ja pestyn pinnan kontrastina.

Ruiskubetonoitu pinta

Ruiskubetonoidulla pinnalla on sille luonteenomainen alustaa myötäilevä karkeahko ulkonäkö, joka määräytyy pitkälti työteknisistä syistä. Ruiskubetonia voidaan myös värjätä väripigmenteillä.

Ruiskubetonoitua pintaa voidaan tuoreena tasoittaa ja hiertää tai käsitellä kovettuneena eri menetelmillä.