Luokitus ja laatuvaatimukset

Betonipintojen luokitus ja laatuvaatimukset esitetään ohjeessa by40. Betonirakenteiden pinnat/Luokitusohjeet 2003. Luokitukset ja vaatimukset esitetään oheisessa taulukossa esitetyille betonipinnoille.

Luokitusjärjestelmässä betonipinnat jaetaan neljään luokkaan AA, A, B ja C. Vaatimukset vaihtelevat pinnan tyypin mukaan.  Julkisivuissa pinnan laatuluokka on yleensä AA tai A -luokka. Heikointa C luokan vaatimusta käytetään yleensä vain näkymättömiin jääville pinnoille esimerkiksi perustuksissa ja alakattojen betonipinnoissa. Pinnan luokkaa voidaan kuvata esimerkiksi tunnuksella MUO-A-E-S, joka tarkoittaa  muottia vasten valettua A-luokan pintaa (harmaa), pinnasta tehdään malli ja valmis pinta suojataan impregnointiaineella.

Muottia vasten valetuille pinnoille on luokitusjärjestelmässä eritelty seuraavia laatutekijöitä ja niille vaatimuksia: nystermä, syvennys, hammastus, valupurse tai valuhaava, pintojen huokoset, pintojen valuvika, pinnan käyryys ja aaltoilu, uran tai ulkoneman hammastus, uran tai ulkoneman käyryys ja aaltoilu sekä värivaihtelu.

Lattiapintojen laatuvaatimukset esitetään julkaisussa: By45/BLY7. Betonilattiat 2014

Betonipintojen luokitus ja pääkoodit

lähde: BY40 – Betonirakenteiden Pinnat/Luokitusohjeet 2003

AGPinta suojataan töherryksenestoaineella (anti-graffitiaineella)
BETM AA, ABetonilaattapinta (mekaaninen kiinnitys)
BETT AA, ABetonilaattapinta (tartuntamenetelmä)
HAK Hakattu pinta
HAP AAHappopesty pinta
HAR AA, AHarjattu pinta
HIOHHiottu pinta (heijastavan kiiltävä)
HIOKHiottu pinta (kiiltävä)
HIOMHiottu pinta (matta)
HIPK AA, AHiekkapuhallettu pinta (keskisyväpuhallus)
HIPM AA, AHiekkapuhallettu pinta (matalapuhallus)
HIPS AA, AHiekkapuhallettu pinta (syväpuhallus)
HPEHappopeitattu pinta (esikäsittelymenetelmä)
KEL Keltainen väribetonipinta
KLIK AA, AKlinkkerilaattapinta (kuivapuristetut laatat)
KLIM AA, AKlinkkerilaattapinta (märkäpuristetut laatat)
LOH Murretut, lohkotut ja halkaistut pinnat
LUOM AA, ALuonnonkivilaattapinta (mekaaninen kiinnitys)
LUOT AA, ALuonnonkivilaattapinta (tartuntamenetelmä)
MUK AA, A, B, CKuvioitua muottia vasten valettu pinta
MUO AA, A, B, CMuottia vasten valettu pinta
MUSMusta väribetonipinta
PES AA, APesty pinta
PESH AA, AHienopesty pinta
PHI AA, APuuhierretty pinta
PINPinnoitettava pinta (maalilla tai pinnoitteella)
PUNPunainen väribetonipinta
RUSRuskea väribetonipinta
SPinta suojataan pinnoitteella tai impregnointiaineella
SHI AA, ASienihierretty pinta
SINSininen väribetonipinta
TEL AA, ATelattu pinta
THI AA, ATeräshierretty pinta
TIIK AA, A, BTiililaattapinta (kalkkihiekkatiilet)
TIIP AA, A, BTiililaattapinta (poltetut tiilet)
TÖP AA, ATöpötetty pinta
VALValkoinen väribetonipinta
VIHVihreä väribetonipinta