Luokitus ja laatuvaatimukset

Betonipintojen luokitus ja laatuvaatimukset esitetään ohjeessa by40. Betonirakenteiden pinnat/Luokitusohjeet 2021. Luokitukset ja vaatimukset esitetään oheisessa taulukossa esitetyille betonipinnoille.

Luokitusjärjestelmässä betonipinnat jaetaan neljään luokkaan AA, A, B ja C. Vaatimukset vaihtelevat pinnan tyypin mukaan.  Julkisivuissa pinnan laatuluokka on yleensä AA tai A -luokka. Heikointa C luokan vaatimusta käytetään yleensä vain näkymättömiin jääville pinnoille esimerkiksi perustuksissa ja alakattojen betonipinnoissa. Pinnan luokkaa voidaan kuvata esimerkiksi tunnuksella MUO-A-E-S, joka tarkoittaa  muottia vasten valettua A-luokan pintaa (harmaa), pinnasta tehdään malli ja valmis pinta suojataan impregnointiaineella.

Muottia vasten valetuille pinnoille on luokitusjärjestelmässä eritelty seuraavia laatutekijöitä ja niille vaatimuksia: nystermä, syvennys, hammastus, valupurse tai valuhaava, pintojen huokoset, pintojen valuvika, pinnan käyryys ja aaltoilu, uran tai ulkoneman hammastus, uran tai ulkoneman käyryys ja aaltoilu sekä värivaihtelu.

Lattiapintojen laatuvaatimukset esitetään julkaisussa: By45/BLY7. Betonilattiat 2018

Betonipintojen luokitus ja pääkoodit

lähde: BY40 – Betonirakenteiden Pinnat/Luokitusohjeet 2021

AGPinta suojataan töherryksenestoaineella (anti-graffitiaineella)
BETM AA, ABetonilaattapinta (mekaaninen kiinnitys)
BETT AA, ABetonilaattapinta (tartuntamenetelmä)
EPinnasta on tehty esimerkki (mallikappale), mallielementti tai vastaava (yli 300 x 300 mm2)
HAK Hakattu pinta
HAP AAHappopesty pinta
HAPM AA, AMatala happopesty pinta
HAR AA, AHarjattu pinta
HIOHHiottu pinta (heijastavan kiiltävä)
HIOKHiottu pinta (kiiltävä)
HIOMHiottu pinta (matta)
HIPK AA, AHiekkapuhallettu pinta (keskisyväpuhallus)
HIPM AA, AHiekkapuhallettu pinta (matalapuhallus)
HIPS AA, AHiekkapuhallettu pinta (syväpuhallus)
HPEHappopeitattu pinta (esikäsittelymenetelmä)
KALV AA, AValukalvon päälle valettu pesubetonipinta
KEL Keltainen väribetonipinta
KLIK AA, AKlinkkerilaattapinta (kuivapuristetut laatat)
KLIM AA, AKlinkkerilaattapinta (märkäpuristetut laatat)
LOH Murretut, lohkotut ja halkaistut pinnat
LUOM AA, ALuonnonkivilaattapinta (mekaaninen kiinnitys)
LUOT AA, ALuonnonkivilaattapinta (tartuntamenetelmä)
LV AA, ALiukuvalettu pinta
LVS AA, ASupistuvilla muoteilla liukuvalettu pinta
MUK AA, A, B, CKuvioitua muottia vasten valettu pinta
MUO AA, A, B, CMuottia vasten valettu pinta
MUSMusta väribetonipinta
PES AA, APesty pinta
PESH AA, AHienopesty pinta
PHI AA, APuuhierretty pinta
PINPinnoitettava pinta (maalilla tai pinnoitteella)
PUNPunainen väribetonipinta
RUSRuskea väribetonipinta
SPinta suojataan pinnoitteella tai impregnointiaineella
SHI AA, ASienihierretty pinta
SINSininen väribetonipinta
TEL AA, ATelattu pinta
TELIT AA, APiikkitelattu itsetiivistyvä betonipinta
THI AA, ATeräshierretty pinta
TIIK AA, A, BTiililaattapinta (kalkkihiekkatiilet)
TIIP AA, A, BTiililaattapinta (poltetut tiilet)
TÖP AA, ATöpötetty pinta
VALValkoinen väribetonipinta
VIHVihreä väribetonipinta