Rakennusselostus

Rakennusselostus

Rakennusselostus ja työselostukset

Rakennusselostus on rakennushankkeen keskeisiä asiakirjoja. Sen pätevyys on yleisten sopimusehtojen mukaan piirustuksia parempi, sillä sitä käytetään jo tarjousten hinnoittelun pohjana.

Rakennusselostus on oleellinen osa suunnitelmaa.

Rakennusselostuksen laatii rakennuskohteen pääsuunnittelija, joka useimmiten on arkkitehti. Pääsuunnittelija laatii piirustuksiin liittyvän rakennusselostuksen.

Rakennusselostusta täydennetään tarpeen mukaan työselostuksilla, joita laativat arkkitehdin lisäksi muutkin suunnittelijat, kuten geoteknisten töiden, elementtitöiden, akustisten töiden, vihertöiden ja maalaustöiden suunnittelijat. Ne voivat olla rakennusselostukseen kiinteästi nidottuja liitteitä tai erillisiä asiakirjoja. Kiinteänä liitteenä rakennusselostukseen kuuluu tilaselostus.

Rakennusselostuksen rinnakkaisasiakirjoja ovat esimerkiksi LVI-selostus ja sähköselostus.

Rakennusselostusta käyttävät hankkeen kuluessa rakennuttaja, muut suunnittelijat, kustannuslaskijat, rakennusurakoitsijan hankintatoimi ja työn valvojat sekä tarpeen mukaan sivu- ja alaurakoitsijat.

Rakennusselostuksen käyttö

Rakennusselostuksen peruskäyttö on kustannuslaskennassa ja rakennustyömaalla.

Urakkatarjous perustuu rakennusosalaskelmaan.

Tuotantoa varten rakennusosien tuoterakenteet hajotetaan resurssirakenteiksi: kunkin rakennusosan tarvitsemiksi tarvikkeiksi, työksi ja koneiksi. Näin laadittava tuotantolaskelma voidaan lajitella joko rakennusosien tai työlajien mukaiseen järjestykseen. Siitä voidaan poimia edelleen esimerkiksi tehtävä- ja hankintaluettelot.

Rakennusselostus toimii paitsi kustannuslaskennan ja toteutuksen käsikirjana myös jatkosuunnittelun pohjana. Erityisesti tuoterakenteet, joita ei vielä tarjouspyyntövaiheessa ole yksityiskohtaisesti suunniteltu yksilöidään tarkemmin selostukseen.

Rakennustapaselostus

Rakennustapaselostus on rakennusselostusta edeltävä asiakirja, jota käytetään kohteen teknisten ominaisuuksien kuvaamiseen siinä hankkeen vaiheessa, jossa suunnitelmaa vielä kehitetään ja ratkaisuvaihtoehtoja verrataan. Sen tarkkuuden on täytettävä rakennusosa-arvion laskemisen vaatimu