Betoni Workshop 15.5.2012 ohjelma


Antti Koponen: Rakennustuoteasetus CPR ja uusi tuotehyväksyntälainsäädäntö

Jorma Jantunen: Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet

Antti Koponen: YM:n tiedote RakMK:n soveltamisesta eurokoodeja käytettäessä ja Eurokoodi 2 kansallisten liitteiden päivitys

Arto Suikka: Betonivalmisosien CE- merkintä ja kansalliset soveltamisstandardit SFS 7016 ja SFS 7026

Kim Johansson: Betonin valmistus SFS-EN 206-1, kansallinen liite ja SFS 7022

Kim Johansson: Toteutusstandardi EN 13670:2009 – Betonirakenteiden toteuttaminen ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 5975

Hemmo Sumkin: Eurokoodin käyttöönotto – Suunnittelijanäkemyksiä


Rakennusalan standardisointiselvitys 2011