Vuoden Betonirakenne 1996

Vuoden betonirakenne 1996 – Asunto Oy Myllytien Olympos

Kuva: Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky

Vuoden 1996 kilpailun voitti asuntokohde, Helsingin Kaivopuistossa sijaitseva Asunto Oy Myllytien Olympos. Tuomaristo piti arkkitehti Kristian Gullichsenin suunnittelemaa taloa hyvänä esimerkkinä nykyaikaisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. Huomionarvoista on se, että perustelut ulottuivat arvioimaan nyt myös rakentamista. Aivan betonirakennekilpailun alussa oli puhuttu silloisissa säännöissä sekä käytännön päätöksenteossa betonirakennetekniikasta ja hieman myöhemmin myös arkkitehtuurista. Uusien sääntöjen mukaan palkittavan kohteen tuli ”edistää betoniarkkitehtuurin, -tekniikan ja -rakentamisen kehittämistä sekä kannustaa betonirakentamisen piirissä työskenteleviä eri ammattitahoja.”

Kilpailutuomariston mukaan: ”Asunto Oy Myllytien Olympos edustaa ajatonta, kestävää kivitaloa toteutukseltaan”. Lisäksi tuomaristo piti kohteen kaupunkikuvallisuutta ja mittakaavaa sekä asuinympäristön sommittelua esimerkillisenä. Raati kiitti myös kohteen erinomaista soveltuvuutta täydennysrakennettavaan vanhaan arvokkaaseen huvilakaupunginosaan.

Palkitsemistilaisuudessa puhunut, kilpailun tuomaristossa mukana ollut Risto Pesonen peräänkuulutti rakennushankkeiden liian kapean tarkastelukulman laajentamistarvetta. Puheenvuoro sivusi kilpailun voittajatyötä siinä, että nyt palkittiin työ, jossa tavoitteena oli alusta asti tuottaa kestävä ja käyttäjien näkökulmasta toimiva rakennus.

”Rakentajien tehtävä on tehdä suunnittelu-ja rakentamisvaiheessa työnsä hyvin ja tehokkaasti. Mutta päätavoitteena on oltava kaiken aikaa tuottaa käyttäjien tarpeisiin – käyttöaikana odotettaviin ja esille tuleviin tarpeisiin – mahdollisim­man hyvin sopivia rakennuksia ja koteja”, Pesonen totesi.

Hän korosti myös rakennuttajien ja hankkeeseen ryhtyvien oikean asenteen ja tavoitteenasettelun keskeistä merkitystä, jotka palkitussa kohteessa toteutuivat.
Vierailevana luennoitsijana tämänkertaisessa juhlatilaisuudessa oli espanjalainen arkkitehti ja taidemaalari Navarro Baldeweg.

Asunto Oy Myllytien Olympos

Kohde: Asunto Oy Myllytien Olympos, Myllytie 6 Kaivopuisto, Helsinki
Tontin pinta-ala: 3372 m2
Kokonaisala: 3572 m2
Kerrosala: 2131 m2
Huoneistoala: 1636 m2
Tilavuus: 12 062 m3
Rakennuttaja: Parnassia Oy
Arkkitehtisuunnittelija: Gullichsen Kairamo Vormala Arkkitehdit Ky
Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Pentti Savolainen Oy
Pääurakoitsija: Polar-Rakennus Oy

Kuva: Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky

Kuva: Betoniteollisuuden arkisto

Vuoden betonirakenne 1996 kunniamaininta
Metsä-Serlan Kirkniemen paperitehdas, KIRI-projekti

Kunniamaininnan Vuoden 1996 Betonirakenne -kilpailussa sai Metsä-Serlan Kirk­niemen paperitehtaan KIRI-projekti. Palkinnon perusteluina olivat hyvin hoidettu vaativa projektinjohto ja rakentaminen sekä betonirungon kehitystyö.

Paperitehtaiden rakennusprojekteissa on korostunut erityisesti tiukan aikataulun tärkeys investoinnin maksamiseksi takaisin mahdollisimman nopeasti. Siksi on ollut mielekästä kehittää rakenteita ja niiden toteutustapoja tätä tavoitetta palvelevaksi.

Metsä-Serla Oy:n KIRI-projektin tavoitteena oli kehittää betoni runkoa niin, että toteutusta voitiin nopeuttaa työvaiheita yhdistellen ja optimoiden. Kehitysprojekti liittyi paperitehtaan rakentamishankkeeseen, jossa tehtaan runko tehtiin betonielementeistä.

Nopeaan ja taloudelliseen rakentamiseen päästiin käyttämällä pitkiä jännemittoja, liittämällä osa sähkö- ja muista asennus töistä elementtiasennukseen sekä tekemällä hoitotason ja lämmöntalteenoton pilarien ja palkkien elementtiliitokset jäykiksi. Rungon asennusaikaa saatiin lyhennetyksi myös tekemällä sähkötilojen väliseinät elementeistä ja asentamalla ne samanaikaisesti rungon kanssa. Suuria kuormia kantava hoitotaso puolestaan tehtiin kuorilaattana, koska sitä ei tarvinnut tukea pintalaattaa valettaessa.

Elementointiasteen nostaminen aiempaa korkeammaksi oli keskeinen seikka siinä, että suunnittelu- ja toteutusaika saatiin KIRI:n ansiosta aiempaa lyhyemmäksi. Olennainen yksityiskohta oli pilarien ja hoitotason palkkien momenttijäykkä liitos, joka mahdollisti seinien asennuksen ennen varsinaisia tasovaluja.

Esisuunnitteluvaiheessa oli harkittavana myös pilarinja jännitetyn kattopalkin momenttijäykkä liitos, joka olisi mahdollistanut tehtaan kaikkien sisätöiden rakentamisen säältä suojassa. Tähän ratkaisuun ei tuolloin päädytty, koska aikataulu tavoitteet saavutettiin ilman sitäkin.

Metsä-Serlan Kirkniemen paperitehdas, KIRI-projekti

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Aaro Kohonen Oy
Elementtitoimitukset: Lujabetoni Oy

Kuva: Betoniteollisuuden arkisto