Vuoden Betonirakenne 2000

Vuoden betonirakenne 2000 – Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki

Vuosituhannen vaihtuessa edellisen vuosikymmenen puolivälin jälkeen alkanut rakentamisen korkeasuhdanne jatkui.  Tämä mahdollisti myös panostukset betonirakenteiden toimivuutta parantavaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mikä näkyi selvästi Vuoden 2000 Betonirakenne -kilpailuehdotuksissa. Niin ikään betonin estetiikka oli vahvasti esillä ehdotuksissa niin talon- kuin sillanrakennuksenkin piiristä.

Sääntöjäkin oli hieman uudistettu: ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa tavoitteeksi oli lisätty betonin imagon edistäminen. Aiheesta oli keskusteltu aiemminkin ja sen merkitys oli tiedostettu, välissä on runsaasti viheralueita. mutta nyt tämä kriteeri oli ensi kertaa kirjattuna säännöstöön. Myös kohteen riittävä kotimaisuus oli nyt rajattu selkeällä säännöllä: palkinto voitiin myöntää ”vain sellaiselle kohteelle. jossa rakennuttaja, urakoitsija tai suunnittelija on Suomesta tai betoni tuotteet on toimitettu Suomesta.”

Arkkitehtikilpailujen tuloksena syntyneet ehdotukset – ja toisaalta betonin monipuolista käyttöä ilmentävät ehdotukset – olivat nytkin vahvoilla. Vuoden 2000 Betonirakenteeksi raati valitsi arkkitehti Timo Vormalan vuonna 1996 laatiman, voittoisan arkkitehtikilpailuehdotuksen mukaan rakennetun Kiinteistö Oy Biomedicumin. Tuomaristo antoi kiitosta Biomedicumin peruskonseptista, jonka seurauksena ”valopihojen lävistämä kolmisakarainen pohjamuoto auttaa paikantamaan koko talon yhdellä silmäyksellä jo sisääntuloaulasta.”

Kuva: Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky, Jussi Tiainen

Myös tilojen muunneltavuuden merkitys oli alkanut muodostua merkittäväksi seikaksi. Tämä ominaisuus oli Biomedicumissa ratkaistu talon laboratoriokerroksissa sisäpihojen reunoilla kiertävillä 14,s metrin levyisillä vyöhykkeillä, joita voi käyttötilanteen mahdollisesti myöhemmin muuttuessa pilkkoa pienemmiksi erillisiksi kokonaisuuksiksi.

Biomedicumin kaupunkikuvaa luonnehdittiin vaikutelmaltaan pienimuotoiseksi. vaikka rakennus on kookas, lähes 200 ooo kuutiometriä. Eräänlaisena esikuvana oli ollut Meilahden sairaala-alue, ossa Biomedicumin tavoin rakennusten älissä on runsaasti viheralueita.

Rakenneteknisesti Biomedicum on monipuolinen ennen kaikkea elementtitekniikan näkökulmasta. Myös porrashuoneet ja kuilut on konstruoitu betonielementeistä. Julkisivujen valkobetoniset kuorielementit ovat itsekantavia,ja ne on asennettu päällekkäin, jolloin kuormat siirtyvät omaan sokkeliin. Kuorielementtien vaakasaumoissa on käytetty ponttiliitosta jolloin rakenteesta on saatu avosaumojen ja ilmaraon avulla tuulettuva.

Vuonna 2000 kilpailuun osallistui useita muitakin korkeatasoisia ehdotuksia, kuten Helsingin yliopiston Kumpulaan valmistunut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kolmas rakennusvaihe. Senkin rakentaminen toteutui arkkitehtikutsukil­pailun voittajaehdotuksen mukaan, jonka oli laatinut Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. Tässä kohteessa myös liittorakenteilla oli paikkansa rakenneteknisessä kokonaisuudessa: pilarit ovat terästä ja betonitäytteisiä.

Kilpailuehdotusten joukossa oli myös merkittäviä siltarakenteita, kuten Lipan risteyssilta Lempäälässä sekä vanhan lossiyhteyden korvaava Kalkkisten silta. Molemmissa korostui entistä enemmän siltojen maisema-arkkitehtoninen näyttävyys rakenteiden lisäksi.

Kiinteistö Oy Biomedicum, Helsinki

Rakennuttaja: HUS-Kiinteistöt Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Projektinjohtourakoitsija: SRV Viitoset Oy

Kuva: Ari Aalto