Vuoden Betonirakenne 2002

Vuoden betonirakenne 2002 – Stakesin ja Senaatti-kiinteistöjen toimitila

Kuva: Jussi Tiainen

Vuoden Betonirakenne 2002 ja tuomariston perustelut

Stakesin ja Senaatti-kiinteistöjen toimitilat palkitaan vuoden 2002 betonirakenteena taitavasta ja innovatiivisesta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta, jossa monipuolisella betonin käytöllä on merkittävä osa näkyvää lopputulosta.

Kiinteistön muodonmuutos varastosta kansainvälisesti korkeatasoiseksi arkkitehtoniseksi toteutukseksi on osoitus siitä, kuinka vanhaa kunnioittaen on aikaansaatu uutta, ekologisesti kestävää ja visuaalisesti kaunista. Betonia on käytetty monipuolisesti ja rohkeasti näkyvissä rakenteissa ja käyttöpinnoissa.

Betonin hyvät ominaisuudet tulevat esiin sekä rakenteissa että puhdasvalupinnoissa sisätilojen tunnelman luojana. Autenttisella harmaalla betonipinnalla on merkittävä rooli rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurissa. Paikallavaletut betoniportaat ja -tasot, pilarit ja kattopinnat rajaavat kiinnostavia veistoksellisia tiloja. Erityisesti korostuu Senaatti-kiinteistöjen ja Stakesin toimitilojen vaihtelevia korkeuseroja välittävä laajasti kaartuva betoninen kierreporras.

Uusissa ja vanhoissa betonirakenteissa korostuvat toisaalta betonin karheus ja järeys sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus. Uudet rakenteet on sovitettu mielenkiintoisesti ja ammattimaisesti vanhoihin rakenteisiin. Vaativat purku- ja perustustyöt ovat edellyttäneet huolellista valmistelua ja vedenpaineen kestävät rakenteet ovat teknisesti vaativia. Ajallisesti kireästä aikataulusta huolimatta toteutus on onnistunut, lukuunottamatta betonityön laatuun kohdistuvaa palkintolautakunnan kritiikkiä.

Kuva: Jussi Tiainen

Helsingin Sörnäisissä, Elannon vanhassa teollisuuskorttelissa sijaitseva Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori sijaitsee entisessä, vuonna 1934 valmistuneessa arkkitehti Veikko Léistenin suunnittelemassa vilja- ja juuresvarastossa. Stakesin toimitilat on sijoitettu kiinteistökokonaisuuden uudisrakennukseen.

Senaatti-kiinteistöjen tilojen sijoittaminen vanhaan syvärunkoiseen ja matalien kerroskorkeuksien varastorakennukseen on onnistunut hyvin ja tiloista on luotu viihtyisiä ja tekniikaltaan moderneja toimitiloja. Osa vanhaa tiilijulkisivua on purettu ja korvattu lasijulkisivulla. Tämä on tehty tukemalla vanha betonivälipohja innovatiivisin ratkaisuin. Järeät, vanhat betonipintaan hiekkapuhalletut sienipilarit rytmittävät pienympäristöjä avotiloissa. Matalasta huonekorkeudesta johtuen talotekniikka on sijoitettu ulkoseinille ja lattiaan, jolloin katto toimii epäsuoran valaistuksen heijastuspintana. Seitsemään vanhaan ja veistokselliseen betonisiiloon on sijoitettu talotekniikan pystynousut, porras ja hissit sekä wc:t.

Helsingin Sörnäisissä, Elannon vanhassa teollisuuskorttelissa sijaitseva Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori sijaitsee entisessä, vuonna 1934 valmistuneessa arkkitehti Veikko Léistenin suunnittelemassa vilja- ja juuresvarastossa. Stakesin toimitilat on sijoitettu kiinteistökokonaisuuden uudisrakennukseen.

Senaatti-kiinteistöjen tilojen sijoittaminen vanhaan syvärunkoiseen ja matalien kerroskorkeuksien varastorakennukseen on onnistunut hyvin ja tiloista on luotu viihtyisiä ja tekniikaltaan moderneja toimitiloja. Osa vanhaa tiilijulkisivua on purettu ja korvattu lasijulkisivulla. Tämä on tehty tukemalla vanha betonivälipohja innovatiivisin ratkaisuin. Järeät, vanhat betonipintaan hiekkapuhalletut sienipilarit rytmittävät pienympäristöjä avotiloissa. Matalasta huonekorkeudesta johtuen talotekniikka on sijoitettu ulkoseinille ja lattiaan, jolloin katto toimii epäsuoran valaistuksen heijastuspintana. Seitsemään vanhaan ja veistokselliseen betonisiiloon on sijoitettu talotekniikan pystynousut, porras ja hissit sekä wc:t.

Stakesin uudisrakennuksen toimitilojen ulkoarkkitehtuuri on sovitettu vanhan varastorakennuksen punatiilijulkisivuihin. Rakennuksen halkaisee pituussuunnassa kahdeksan kerrosta korkea kanjoni, jonka betonikylkien väliin on koottu talon liikenne-, neuvottelu- ja taukotilat. Kanjonin betoniset seinät on maalattu kirkkaalla lehtivihreällä.

Kiinteistön sisäpihan pihatason arkkitehtuuri on osa kokonaisuutta, jossa on huomioitu rakennuksen päämateriaalien käyttö. Betonin käytön innovaationa on pihan ajoalueen paikallavalettu betonilaatta, joka on kemiallisella reaktiolla värjätty punaruskeaksi tiilikorttelin sävyihin sopivaksi.

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, jossa betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää rakentamista ja samalla luotu miellyttävä ja vaihteleva työskentely-ympäristö. Erilaisilla käsittelemättömillä betonipinnoilla on luotu tiloihin lämmin tunnelma, jossa materiaalin olemus on voimakkaasti läsnä ja joka luo harmonisen kontrastin muun muassa runsaiden puuverhousten kanssa.

Toteutunut kohde on osoitus myös vanhan kiinteistön uusiokäytöstä kestävän kehityksen periaatteilla ja ammattitaitoisesta suunnittelusta. Kiinteistölle on asetettu sadan vuoden käyttöikätavoite.

Tuomaristo haluaa kuitenkin perusteluissa huomauttaa, että palkinnon pääpaino betonirakenteiden laadun suhteen on Senaatti-kiinteistöjen osuus. Stakesin toimitilojen uudisrakennuksen betonirakenteiden pinnat eivät kaikilta osin toteutukseltaan vastaa suunnitteluasiakirjoissa edellytettyä I-luokan laatuvaatimustasoa

Kohteen bruttoala yht. 29 000 m2 ja tilavuus yht. 105 000 m3

Kohde projektihaussa>>

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: Senaatti Kiinteistöt
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy
Pohjasuunnittelija: SCC-Viatek Oy
Projektinjohtourakoitsija: SRV Viitoset Oy
Senaatti-kiinteistöjen toimitilojen peruskorjauksen betoniurakoitsija: Proppa Oy

Kuva: Jussi Tiainen

Vuoden Betonirakenne 2002 -kilpailun kunniamaininta

Asuinkerrostalot Säterinrinne, Espoo

Tuomariston perustelut

Asuinkerrostalot Säterinrinne Espoossa palkitaan Vuoden Betonirakenne 2002 kilpailussa kunniamaininnalla. Toteutus on perinteisessä asuntotuotantorakentamisessa raikas ja virkistävä sekä uutta hakeva. Julkisivuissa on idearikkaalla suunnittelulla päästy tavoiteltuun saumojen häivyttämiseen.

Pääjulkisivut on toteutettu itsekantavilla betonikuorielementeillä. Itseään kantavassa kuorielementtiseinässä sarjatuotannon edut on käytetty hyväksi – koko katujulkisivu on ratkaistu samalla betonielementillä tai sen peilikuvalla. Elementtien väliset kitatut saumat eivät korostu, koska ne muodostavat yhdessä pienen profiloinnin kanssa osan julkisivun sommittelua. Betonielementtien pinta on maalattu.

Yhtenäistä julkisivua ja katulinjaa korostaa rakennuskorttelin kulma, johon on rakennettu ns. ”käänteinen, tyhjä tila”, jonka sisällä kasvaa puita. Pihanpuoleisissa julkisivuissa on saatu mielenkiintoista vaihtelevuutta erikorkuisten parveketornien, parvekkeiden rytmityksen ja materiaalien avulla. Kohteessa on tehty yhteistyötä taiteilija Zoltan Popovitsin kanssa.

YH-Suomi / Etelä-Suomen YH-rakennuttaja:n ja Espoon kaupungin järjestämän suunnittelukilpailun voittivat Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Ay vuonna 1999 ja kohde valmistui kesällä 2002. Säterinrinteen kerrostalot on erinomainen toteutus huolimatta tiukoista kustannuspuitteista.

Kohde projektihaussa>>

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: YH-Suomi / Etelä-Suomen YH-rakennuttaja
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Ay
Rakennesuunnittelu: Finnmap Oy
Rakennusurakoitsija: Rakennustoimisto V.O.Mattila Oy