Vuoden Betonirakenne 2008 – Vuosaaren sataman meluseinä

Vuosaaren sataman meluseinä. Kuva: Teemu Palo.

Vuoden Betonirakenne 2008 ja tuomariston perustelut

Helsingin Vuosaaren sataman meluseinä palkitaan vuoden 2008 betonirakenteena taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakenne-suunnittelusta sekä ammattitaitoisesta toteutuksesta. Rakennuttaja Helsingin Sataman ja suunnittelijoiden toimivalla yhteistyöllä sekä osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu näyttävä rakennustekninen ja arkkitehtoninen kokonaisuus Vuosaaren sataman ja Porvarinlahden luontoalueiden rajalle.

Meluseinän rakenteissa betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Liukuvalutekniikalla toteutetussa 13 metriä korkean ja kilometrin pituisen meluseinän rakenteissa betonin ominaisuudet tulevat ilmeikkäästi ja rehellisesti esiin. Veistoksellisissa ja jylhissä betonirakenteissa korostuvat toisaalta betonin karheus ja konstruktiivisuus sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus. Liukuvaletuilla betonipinnoilla on merkittävä rooli mittakaavaltaankin massiivisen betoniseinän kokonaisarkkitehtuurin tunnelman luojana.

Vuosaaren sataman koillisreunassa sijaitsevan korkean meluseinän tarkoituksena on estää satamatoiminnoista syntyvien äänien kantautuminen viereiselle Porvarinlahden Natura 2000 -alueelle. Samalla se toimii myös näköesteenä ja erottaa satama-alueen turvallisesti virkistys- ja ulkoilualueesta.

Meluseinä on suunniteltu erilaisin pengerryksin ja istutuksin taiteelliseksi kokonaisuudeksi, joka on osa koko satama-alueen tarkoin suunniteltua visuaalista ilmettä. Meluseinä on arkkitehtonisesti kunnianhimoinen rakenne, jolla raja aktiivisen satama-alueen ja luontoalueen väliin on tehty voimakkaaksi ja selkeäksi. Seinän eteläkärkeen on rakennettu yleiseen käyttöön näköalatasanne, josta voi tarkkailla sekä satamatoimintoja että luontoalueita. Meluseinän taakse toteutettavan luonnonmukaisen ranta-alueen tarkoitus on liittää Vuosaaren sataman koillisreuna luonnonmaisemaan ja Vuosaaren virkistysalueisiin. Ranta toimii Helsingin virkistysreittien itäisenä ääripäänä. Virkistysalueella tulee olemaan merkitystä erityisesti lintu- ja luontoharrastajille ja vapaa-ajan kalastajille. Meluseinän takana oleva viheralue ja maastoa mukaileva huoltotie on muotoiltu luonnonmukaisesti. Maastonmuotojen tukena on käytetty rantaviivaan, matalaan rantaveteen ja istutettaville alueille sijoitettavia luonnonkiviä. Maisemointityöt ovat tällä hetkellä vielä kesken ja rakennelma tuleekin tulevaisuudessa sovittautumaan paikkaan entistä hienovaraisemmin.

Vuosaaren sataman meluseinä. Kuva: Teemu Palo.

Meluseinä on perustettu haastavalle maapohjalle, joka on entistä merenpohjaa. Perustustyöt edellyttivät runsaasti maamassan vaihtoja, täyttöjä ja tiivistystä. Rakenteiden mitoitus- ja toteutus ovat edellyttäneet huolellista suunnittelua ja valmistelua. Meluseinä on perustettu noin 400 mm korkuiselle betonianturalle. 250 mm paksuilla betoniseinämillä on saavutettu rakenteelle riittävä kestävyys. Tuomaristo huomauttaa kuitenkin, että rakenteen taitekohdissa esiintyvän halkeilun hallinta ei ole toteutunut esimerkillisesti. Rakenne on jäykistetty jännittämällä seinät pituussuuntaan. Meluseinän rakenteena olevat sivumitaltaan nelimetriset ”betonitölkit” jäykistävät myös rakennetta. Tölkit on täytetty hiilivoimalaitosten pohjatuhkalla, jolle on muuten kaupunkialueelta vaikea löytää sijoituspaikkoja. Meluseinän betonirakenteisten tölkkien vino harja viherretään jatkossa kasveilla ja tölkkien reunalle ja väleihin istutetaan runsaasti köynnöksiä kiipeämään sekä valumaan alas betonipintoja pitkin.

Yhdeksi Vuosaaren Sataman tunnusmerkiksi muodostunut meluseinä on osa Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy;n suunnittelemaa sataman kokonaissuunnitelmaa. Melumuuri rajautuu Porvarinlahden suun vesialueeseen ja melumuuri näkyy laajasti ympäristön ranta-, saaristo- ja vesialueelle.

Ranta-alueen kehittämisen lähtökohtana oli vuonna 2002 Vuosaaren sataman rakentamispäätöksen yhteydessä edellytetty sataman koillisrannan luonnonmukainen ranta-alueen suunnittelu, jossa tuli ottaa huomioon linnuston elinolot sekä ranta-alueen käyttö virkistykseen ja luonnon tarkkailuun. Nyt aluksi ongelmalliseksi koettu kovan infran ja luonnon vastakkainasettelu kohentaakin ympäristöä. Odotettavissa on että meluseinän jylhät betonirakenteet ja pinnat ikääntyessään maisemoituvat entistä paremmin ympäristöönsä.

Kohteen lehdistökuvat >>

Kohde projektihaussa >>

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: Helsingin Satama, VUOSA -projekti
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
Rakennesuunnittelu: FCG Planeko Oy
Pääurakoitsija: Terramare Oy

Kuva: Teemu Palo