Vuoden Betonirakenne -kilpailun säännöt

1. Kilpailun tarkoituksena on edistää betonirakentamisen, betonitekniikan ja arkkitehtuurin kehittämistä ja edistää betonin imagoa. Kilpailun järjestää Betoniteollisuus ry.

2. Palkinto annetaan rakennuskohteelle, joka on kokonaan tai pääosin valmistunut kilpailuvuoden aikana. Palkinto voidaan antaa myös järjestelmälle tai menetelmälle. Palkinto myönnetään kohteelle, joka on rakennettu Suomeen.

3. Palkittavaa kohdetta valittaessa otetaan huomioon erityisesti kohteen suunnittelun tai rakentamisen uraauurtavuus ja vaativuus, betonirakentamisen laatu ja kestävän kehityksen mukaisten periaatteiden noudattaminen.

4. Tuomaristo valitsee palkittavan kohteen. Jos tuomaristo ei pääse valinnasta yksimielisyyteen tai riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy, ei palkintoa jaeta.

5. Tuomaristo voi antaa kunniamainintoja.

6. Tuomaristoon kuuluu kuusi jäsentä ja sihteeri. Yhden jäsenen nimittää Suomen Arkkitehtiliitto ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry ja Suomen Betoniyhdistys ry. Betoniteollisuus ry nimeää tuomaristoon jäsenen, joksi pyritään valitsemaan julkisen sanan edustaja sekä tuomariston sihteerin. Tuomariston puheenjohtajaksi kutsutaan Betoniteollisuus ry:n nimeämä henkilö. Tuomariston kokoonkutsujana toimii Betoniteollisuus ry.

7. Kilpailuehdotuksia voivat tehdä yksityiset henkilöt ja yhteisöt.
Ehdotukseen tulee liittää kohdetta esittelevää aineistoa.
Myös tuomaristo voi tehdä ehdotuksia.

8. Tuomaristo päättää palkitun kohteen rakennuttamiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneille tahoille annettavista kunniakirjoista.

9. Kilpailun julkistamisesta päättää tuomaristo.

10. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Betoniteollisuus ry:n johtokunta.