jasenliikekartta1Betoniteollisuus ry edistää betoniteollisuuden teknisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä Suomessa. Järjestön tehtäviin kuuluvat muun muassa betonialan viestintä, alan teknisen kehityksen ja markkinoinnin koordinointi sekä standardisointi ja tilastotiedon keruu.

Betoniteollisuus ry:n jäsenkunnan muodostavat 47 betonituotteita valmistavaa yritystä sekä 27 kannatusjäsentä. Kannatusjäsenet edustavat betoniteollisuuden lähipiirissä toimivia yrityksiä kuten raaka-ainetoimittajia ja alan palvelujen tarjoajia. Betoniteollisuus ry:n varsinaisten jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa.

Betoniteollisuuden tuotantolaitokset sijaitsevat kattavasti eri puolilla maata. Jäsenliikkeillä on yhteensä noin 200 tehdasta, joista noin puolet on valmisbetonitehtaita ja puolet elementti- ja betonituotetehtaita.