Betonirakenteita suunniteltu jopa 1000 vuoden käyttöiälle

SISaPIHA_PARVEKERakennuksilta edellytetään pitkää käyttöikää. Esimerkiksi kaupunkikeskustojen yli 100-vuotiaatkin rakennukset ovat useimmiten täydessä käytössä. Myös kestävän kehityksen kannalta rakennusten pitkäikäisyys on äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Sitä korostavat ekologisten ja taloudellisten näkökohtien lisäksi myös kulttuurilliset näkökohdat. Arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ei synny, jos rakennukset joudutaan uusimaan tietyin aikavälein.

Betonin ja betonirakenteiden säilyvyysominaisuuksia ja niiden laskennallista perustaa on kehitetty vuosikymmeniä. Betonialan normeissa rakenteiden käyttöiän luotettava varmistaminen on keskeinen tavoite.

Tavanomaisten betonirakenteiden suunnittelukäyttöiäksi valitaan yleensä 50 vuotta. Arvorakennukset suunnitellaan usein 100 vuoden käyttöiälle, mutta esimerkiksi sakraalirakennukset voidaan suunnitella jopa 200 vuoden käyttöiälle. Onpa Euroopassa käytetty jopa 1000 vuoden suunnittelukäyttöikää betonirakennuksille.

Sisätiloissa betonirakenteet ovat periaatteessa ikuisia, sillä ei ole mitään vauriomekanismia, joka turmelisi betonia normaaleissa sisätiloissa. Betonirakenteiden käyttöiäksi sisätiloissa voidaankin olettaa lähtökohtaisesti 200 vuotta.

Betonin ikään vaikuttavat
• lujuusluokka
• vesi-sideainesuhde
• sementin määrä ja tyyppi
• betonin lisäaineistus
• raudoituksen betonipeitteen paksuus
• raudoitteen tyyppi
• ulkoinen rasitus