Betoni on edullinen ja kestävä materiaali

Betonin suosio rakennusten runkomateriaalina perustuu sen edulliseen hintaan, kosteuden kestoon, lujuuteen ja jäykkyyteen, turvallisuuteen sekä muokattavuuteen. Betonia on siellä missä tarvitaan suuria, stabiileja ja turvallisia rakenteita, ja rakenteissa, jotka ovat yhteydessä veteen tai maahan.

Edullisuus

Valmisbetoninkuutiometrin hinta betoniasemalla on noin 50 – 100 €, betonille asetetuista vaatimuksista riippuen. Määrällisesti tämä tarkoittaa noin 2400 kg vapaasti muotoiltavaa, itsestään kovettuvaa, kosteissa oloissa säilyvää synteettistä mineraalia.

Betonin massiivisia käyttökohteita ovat mm. rakennuksien runkorakenteet, tukimuurit, sillat, tunnelit, laiturit, aallonmurtajat ja lentokentät. Maan sisällä betonia on runsaasti mm. paaluina ja muina perustusrakenteina.

Kosteuden kesto

Betonin käyttö yleistyi kohteissa, missä tarvittiin suuria määriä kosteutta kestävää materiaalia. Kosteudenkestävyyden ja tiiviyden vuoksi betonia käytetään vedenottamoissa, vesijohdoissa, viemäreissä, pumppaamoissa, altaissa, padoissa ja aallonmurtajissa. Näissä käyttökohteissa rakenteiden estetiikka on ollut toisarvoisessa asemassa. Kuten kaikki rakennusmateriaalit, myös betoni tulee sisätiloissa pitää kuivana. Sisäilmaa haittaavat mikrobit (eli homesieni) eivät vahingoita betonia eivätkä kasva siinä. On huomattava, että ajan myötä kaikkien materiaalien pinnalle kertyy orgaanisia epäpuhtauksia, jotka mahdollistavat kosteissa olosuhteissa homeiden kasvun.

Betonin massiivisia käyttökohteita ovat mm. rakennuksien runkorakenteet, tukimuurit, sillat, tunnelit, laiturit, aallonmurtajat ja lentokentät.

Lujuus ja jäykkyys

Betoni kestää erinomaisesti puristusta. Betonin puristuslujuutta voidaan säädellä veden ja sementin suhteellista määrää muuttamalla. Perusperiaate on: mitä enemmän sementtiä ja vähemmän vettä, sen korkeampi lujuus.

Betonin puristuslujuutta hyödynnetään sen useimmissa käyttökohteissa. Vetorasituksia varten betoniin asennetaan raudoitusta, joka voi olla harjaterästä, jännepunoksia tai erilaisia kuituja.

Lujuutensa ja jäykkyytensä ansiosta betoni vaimentaa värähtelyä ja eristää ääntä hyvin. Materiaalin huokoisimmat osat vaikeuttavat värähtelyn etenemistä ja massiivisuus on tärkeä äänen eristämisen kannalta. Tämän voi havaita vaikkapa kopauttamalla betonia vasaralla. Ääni poikkeaa selvästi teräksen, lasin tai luonnonkiven vastaavasta äänestä. Ominaisuutta käytetään hyväksi esimerkiksi valettaessa raskaiden värähtelevien koneiden alustoja ja teollisuuslattioita.

Turvallisuus

Betoni on turvallinen materiaali monesta syystä. Mekaanisen lujuutensa ohella se on myös palon- ja kosteudenkestävä. Betonista ei irtoa terveydelle haitallisia aineita sisäilmaan eikä veteen. Tästä on esimerkkinä betonin kymmeniä vuosia jatkunut käyttö mm. juomavesikaivojen renkaina.

Muokattavuus

Betonia käytetään runsaasti myös arkkitehtuurissa. Betonista valettava kappale kopioi tarkasti muottinsa muodon. Myös kovettunutta betonia on mahdollista viimeistellä esimerkiksi hiomalla, hiekkapuhaltamalla, happokäsittelyllä tai meislaamalla. Viimeistelytekniikoita käytetään mm. julkisivuissa, ympäristötuotteissa kuten pihakivissä sekä siltojen rakenteissa.