betoni julkisivumateriaalinaRakentamisen eri osapuolten välisen kehitystyön tuloksena betonia on materiaalina opittu käyttämään monipuolisesti ja hyödyntämään sen parhaat ominaisuudet. Betonia käytetään entistä enemmän lopullisena pintana rakennusten julkisivuissa ja muissa ulkobetonirakenteissa. Samoin rakennusten sisäpinnoissa betonista on tullut tärkeä osa arkkitehtonista kokonaisuutta.

Betonin estetiikka on yksi sen vahvuuksista. Betoni on plastinen, kivenomainen, valettava materiaali, jossa osa-aineet, värit ja pintakäsittelyt muodostavat säädeltävän ja muunneltavan kokonaisuuden. Betonin muovailtavuutta voidaan käyttää myös graafisten ja veistoksellisten aiheiden lähtökohtana.

Betoni on käyttäjälleen haastava ja osaamista vaativa materiaali, jonka muotoilu edellyttää materiaalin luonteeseen ja valmistustapaan perehtymistä.  Betoni on ympäristöllisesti sekä vaativa että kiitollinen rakennusaine. Oikea mittakaava, riittävä vaihtelevuus ja huolellisesti suunnitellut yksityiskohdat ovat hyvän ympäristön ja arkkitehtuurin perusedellytykset. Betonin kivisyys, massiivisuus, karuus tai karkeus näkyvänä pintana voi toimia haluttuna kontrastina yhdistämällä siihen toisten materiaalien, kuten puun, teräksen tai lasin ominaisuudet.

Betonijulkisivut 2009