Aistipaviljonki 2008

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston rakennusopin opiskelijoiden vuoden 2008 betoniharjoitustyönä oli sarja yksittäisiä, vapaasti Vanhankaupunginlahden maastoon sijoittuvia paviljonkeja, jotka toimivat osana kuvitteellista ulkonäyttelyaluetta. Paviljongin teemana oli rakentaa tila valitun paikan ominaista aistimusta tai luonnonelementtiä varten käyttäen teräsbetonille ominaisia arkkitehtonisia mahdollisuuksia.

Työssä tutustuttiin teräsbetonin rakenteellisiin omaisuuksiin sekä betonille luonteenomaisiin työtapoihin. Arvosteluperusteina olivat arkkitehtoninen kokonaisote, rakenteellinen johdonmukaisuus materiaalin innovatiivinen käyttö sekä detaljointi.

Työ tehtiin pienoismalleina mittakaavaan 1:10, neliön kokoiselle alustalle.

Aistipaviljonki 2008 Betoni-lehdessä

Aistipaviljonki 2008

Valmistumisvuosi: 2008

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun