Vähähiilisen betonin mahdollisuudet asuinkerrostalon hiilijalanjäljen pienentämisessä

Rakentamisen ilmastovaikutusten pienentäminen on ollut puheenaiheena jo useamman vuoden. Useat valtiot, kaupungit ja yritykset ovat tuoneet julkisuuteen omia tavoitteitaan vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa. Tavoitteet ja niihin pääsemisen aikataulut ovat usein kunnianhimoisia. Ympäristöministeriö on ilmoittanut tuovansa ilmastoselvityksen osana rakennusluvan hakemista. Tähän liittyy oleellisena osana hiilijalanjäljen raja-arvot erityyppisille rakennuksille, joita ei saa ylittää.

Artikkelissa tarkastellaan, miten tavanomaisessa asuinkerrostalossa hiilijalanjälki jakautuu eri rakennusosille, mitkä ovat merkittävimmät päästöjä aiheuttavat rakennusosat ja millainen vaikutus vähähiilisellä betonilla on rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Tutustu artikkeliin Betoni-lehdessä:

3/2022

Vähähiilisen betonin mahdollisuudet asuinkerrostalon hiilijalanjäljen pienentämisessä

Valmistumisvuosi: 2022

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun