Myös kuljetuksissa panostetaan turvallisuuteen

kuljetuksetBetoniteollisuus on suuri kappaletavaran ja massan kuljettaja maanteillä. Vuosittaiset kuljetusmäärät ovat yli 10 miljoonaa tonnia vastaten noin 700.000 kuormaa elementtejä, betonituotteita ja valmisbetonia. Kuljetukset rautateitse ja vesitse ovat vähäisiä.

Osa kuljetuksista on vientitoimituksia lähialueille Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Vastaavasti Virosta tuodaan betonielementtejä.

Kuljetuksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan ns. meno-paluu- rahteja, jolla kuljetuskustannuksia ja kuljetusten ympäristövaikutuksia saadaan pienennettyä. Tämä vaatii myös erikoiskalustoa.

Taulukko. Betoniteollisuuden keskimääräiset kuljetukset vuodessa.

Tuote milj. tuote-m3 milj. tonnia kuormia (kpl) 1)
Betonielementit 1,0 2,4 85.000
Paalut, ratapölkyt, putket, kaivonrenkaat 0,3 0,7 25.000
Pihakivet ja -laatat 0,25 0,6 30.000
Betoniharkot 0,35 0,7 35.000
Kevytsoraharkot 0,45 0,3 15.000
Valmisbetoni 2,5 6,0 500.000
Yhteensä 4,85 10,7 690.000

1) Elementtikuorman keskikooksi on arvioitu 28 tonnia, betonituotekuorman 20 tonnia ja valmisbetonikuorman 5 m3.

Materiaali- ja varastointilogistiikka kehittyy koko ajan. Kuljetuksia kyetään ohjaamaan entistä helpommin uusien ohjausjärjestelmien ja mobiiliteknologian avulla. Tällöin säästyy polttoainetta ja ympäristöhaitat vähenevät. Työmaat voivat suunnitella aikataulujaan eri perustein. Esimerkiksi elementtien toimittaminen työmaalle ns. valmiskuormapukeilla antaa mahdollisuuden kuljetuksiin ilta- ja yöaikaan, jolloin myös liikenne on vähäisempää. Tämä parantaa kuljetusten kustannus- ja ekotehokkuutta ja vähentää ruuhkia.