Erikoisjohtotyypit

Paineellistettu linja

EK paineputket on tarkoitettu yli ja / tai alipaineellisten raaka-, sade- ja jätevesien johtamiseen. Paineputket valmistetaan korroosionkestävästä erikoisbetonista. Jokainen putki mitataan ja sen tiiveys tarkastetaan ilmanpainekokeella. Lisäksi jokaiselle valmistuserälle tehdään linjakoe käyttäen vähintään 10 barin painetta.

EK  putkiston vakio kiintotiiviste on taannut testeissä tiiviin liitoksen 20 bariin asti, minkä lisäksi tiivisteratkaisu sallii putken koosta riippuen liitoskohdan 1,5…3,0 asteen kulmamuutoksen tiiveyden kärsimättä. Näin EK järjestelmä sallii kohtuulliset maapohjan routasiirtymät tai painumat.

Verkostotunnelit

Vilkasliikenteisillä katualueilla, ainakin kaupunkien keskustoissa, on viemäriverkostot syytä sijoittaa verkostotunneleihin, joissa putkistojen kunnon seuranta, huolto ja tarvittaessa uusiminen on helppo tehdä katua rikkomatta. Verkostotunneli voidaan rakentaa esimerkiksi 2000 mm EK betoniputkesta. Tunneli on joissakin tapauksissa jopa mahdollista rakentaa katua rikkomatta tunkkaamalla putket maan alle.

Tähän sopiva kuva

Rummut

EK rumpujen saumahuullos on kokoluokasta riippuen 3…5 -kertainen ja putkipituus yli kaksinkertainen perinteisiin betonirumpuihin verrattuna. Oikean muotoinen, tiivis sauma estää veden ja maa aineksen pääsyn rumpuun vaikka putket liikkuisivat roudan ja painumien vaikutuksesta. Sauman muoto estää
betonikontaktin aiheuttaman pistekuorman ja antaa siten rummulle paremman kuormituskestävyyden. Saumat kestävät höyrysulatuksen eivätkä väsy raskaankaan liikenteen vaikutuksesta.

Soikea putki sopii erinomaisesti rumpuihin hyvien virtaus- ja puhdistuvuusominaisuksien vuoksi. Soikealla putkella on hyvä kuormituskestävyys erityisesti pienillä peitesyvyyksillä.