Betoni putkimateriaalina

betoni-putkimateriaalina-1

Betoniset viemärituotteet valmistetaan puhtaista luonnon tuotteista

Betoni on ihanteellinen putkimateriaali korkean rakenteellisen lujuutensa, jäykkyytensä ja hyvän kuormituskestävyyden ansiosta. Betoniputken lämpöliikkeet ovat pienet ja ne voidaan helposti ottaa vastaan EK-liitoksissa ilman erityistoimenpiteitä. Korkealujuuksinen putkien valmistuksessa käytettävä betoni kestää hyvin kemiallisia rasituksia, lämpötilavaihteluita sekä hiekan ja muiden kiintoainesten kulutusta.

Betoni on ympäristöystävällinen putkimateriaali, sisältäähän se vain kiviainesta, sementtiä ja vettä. Myös putkien teollinen valmistusprosessi ja sen ympäristövaikutukset on tutkittu tarkkaan. Putkien valmistuksessa käytettävästä betonista yli 80 painoprosenttia on murskattua tai luonnon kiviainesta. Sideaineena käytettävän sementin valmistuksen ympäristövaikutuksia on pystytty huomattavasti pienentämään viime vuosina.

betoni-putkimateriaalina-2

Energiankäytön jakaantuminen

Betonin valmistuksessa käytettävät raaka aineet eivät aiheuta haitallisia päästöjä ympäröivään maaperään, minkä lisäksi betoniputkisto on pitkäikäinen: nykytietämyksen mukaan putket kestävät vähintään 100 vuotta. Betoniputkiviemärin ympäristövaikutuksia arvioitaessa on huomattava, että viemärilinjan rakentamiseen ja ylläpitoon 100 vuoden käyttöaikana käytetystä energiasta n. 60% kuluu asennuksen aikaisiin maamassojen siirtoihin ja täyttötöihin.

betoni-putkimateriaalina-3

Viemärimateriaalien valmistukseen käytetty energiamäärä

Elinkaaritarkastelussa 100 vuoden aikana betoniviemäri linjaan sitoutuva energiamäärä on markkinoilla olevista putkimateriaaleista pienin.

Saavutettuaan kestoikänsä betoniputki on helppo kierrättää murskaamalla ja käyttämällä maarakennusaineena. Samalla kerätään raudoitteet ja kumitiivisteet talteen omiin kierrätysprosesseihinsa. Luonnollisesti, mikäli mahdollista, loppuunkäytetyt betoniviemärit voidaan jättää paikalleen ilman että on pelättävissä negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Putkien ja kaivojen valmistajat

EK-Järjestelmän asennusohjeet