Saneeraus

Vanhojen putkilinjojen korjaus tai uusinta antaa samalla mahdollisuuden asentaa varauksia tulevia tarpeita varten. Vilkkaasti liikennöityjen alueiden alitukseen kannattaa harkita verkostotunnelin asentamista.

Vanhat viemärilinjat korjataan usein sujuttamalla, eli tunkkaamalla uudet putket vanhan viemärilinjan sisäpuolelle putkijonon perästä työntäen. Menetelmän heikkous on putkilinjan halkaisijan pieneneminen. Ulkopuolisessa sujutuksessa uusi putki tunkataan vanhan linjan ympärille, mikä sopii hyvin sortuneiden ja lommahtaneiden viemärilinjojen saneeraukseen. Vanha putki ja maa ainekset poistetaan uuden putken sisältä. Sujutettava putki voi olla suoraseinämäinen tai muhviputki. Betoniputkisujutuksessa tulee ottaa huomioon että: