Tuotteet ja niiden valinta

EK järjestelmä koostuu EK putkista, EK kaivoista ja EK soviteosista. Tuotteiden valmistus on kolmannen osapuolen tarkastuksen piirissä ja tuotteissa on tästä kertova tarkastusmerkki. Tarkastusmerkki kertoo, että tuotteet on valmistettu voimassa olevien standardien mukaisesti.

Putket

EK betoniputkia on saatavissa sisähalkaisijaltaan 225…2000 mm ja putkien pituus on kokoluokasta ja valmistajasta riippuen 1500…2250 mm. EK soviteputkien pituudet ovat 330…2000 mm. Erikoistilauksena voidaan putkia toimittaa aina 3000 mm halkaisijakokokoon saakka. EK putket voivat olla suoraseinämäisiä tai muhvillisia, pyöreitä tai jalallisia valmistajasta riippuen. Kuitenkin kaikkien valmistajien voimassa olevien standardien mukaan valmistetut putket ja kaivot ovat yhteensopivia ja siten toisiinsa liitettäviä.

Uusin betoniputkityyppi on poikkileikkausmuodoltaan soikea. Putkikokoja on tällä hetkellä kaksi. Soikean putken etuna on hyvä itse puhdistuvuus virtaamien vaihdellessa.

Tuotteet valmistetaan siten, että ne täyttävät standardeissa ja kansallisissa soveltamisohjeissa kullekin tuotteelle ja kestävyysluokalle asetetut vaatimukset. Kestävyysluokan valitsee suunnittelija.

Betoniputkia valmistetaan sekä raudoitettuina että raudoittamattomina. Raudoittamattomien putkien suurin halkaisija on 1000 mm, jolloin niiden kestävyysluokka on B. Raudoitettujen putkien kestävyysluokka voi olla joko Br tai Dr, joista Dr on lujin. Raudoitettujen putkien halkaisijat voivat olla 225…2000 (max 3000) mm. Raudoituksella parannetaan putkien murtumissitkeyttä ja estetään putkien äkillinen sortuminen poikkeuksellisen suurten ennakoimattomien kuormien tai painumisen varalta.

Kaivot

EK betonikaivoelementtejä on saatavissa kuutta kokoluokkaa sisähalkaisijaltaan 600…2000 mm. Kaivojen rakentamisessa käytetään standardien ja kansallisen soveltamisohjeen mukaisia pohjaelementtejä, kaivonrenkaita, kartiorenkaita ja korotusrenkaita. Kaivonrenkaiden kestävyysluokat ovat Br ja Cr. Liikennöidyillä alueilla käytetään Cr luokan kaivonrenkaita. Kaivojen 800 ja 1000 mm yläosa tehdään kartiorengasta tai tasakantta käyttäen. Ylimpänä suorana kaivonrenkaana käytetään vähintään 1000 mm korkeaa rengasta mikäli tämä on kaivon korkeus huomioonottaen mahdollista. Pohjarenkaan päällä alimpana pyritään käyttämään matalia kaivonrenkaita routanousujen tasaamiseksi. Kaivojen pohjaelementteihin voidaan tehdä liittymät mittatilaustyönä kaikille käytössä oleville materiaaleille. EK kaivoihin on saatavana myös teleskooppikansistoja.

EK soviteosia ovat erilaiset käyrät, haaraputket, vaihtoliitokset, kärkikappaleet ja tulpat. Yksityiskohtaiset, ajantasalla olevat mitat ja tuotetiedot selviävät parhaiten eri valmistajien teknisestä neuvonnasta ja esitteistä.

EK-putken tiiviste ja sen toimintatapa

Tiivisteet

EK -järjestelmän kumitiivisteet asennetaan putkiin ja kaivonrenkaisiin tehtaalla valmistuksen yhteydessä. Näin tiiviste on aina oikean kokoinen ja pysyy varmasti paikallaan varastoinnin ja kuljetuksen aikana sekä asennuksessa.

Oikean tiivisteen valinta käyttökohteen mukaan on järjestelmän luotettavuuden kannalta tärkeää. EK tiivisteitä on kolmea tyyppiä eri käyttökohteisiin:

  • Normaali EK -tiiviste on tarkoitettu tavanomaisiin jäte- ja hulevesiviemäreihin, joissa lämpötila jää alle +45 0C.n.
  • Öljynkestäviä EK -tiivisteitä käytetään esimerkiksi öljynerotuskaivoissa

Lämmönkestävyyttä (+80 0C) vaativiin kohteisiin, kuten prosessiteollisuuden putkistoihin, käytetään peroksivulkanoituja EPDM (eteenipropeeni) tiivisteitä. Tiivisteiden laatuvaatimukset on esitetty standardissa EN 681-1.