Betonijulkisivujen toteutusvaihtoehdot

Betonirakenteisia rakennusten julkisivuja voidaan toteuttaa seuraavilla tekniikoilla

  • paikallavaluna
  • elementtirakenteisina
  • edellisten yhdistelmänä