Betonipinnan ulkonäkö

Alla mainittuja käsitteitä käytetään varsin yleisesti kuvaamaan muottia vasten valettujen pintojen ominaisuuksia. Betonipinnat tulisi kuitenkin määritellä julkaisun By40.Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet.2003 mukaisella luokitusjärjestelmällä. Ks. Betonipinnat

Vaativissa kohteissa suositeltavaa on tehdä malli, johon lopputulosta verrataan. Mallin voi korvata aiemmin toteutettu kohde, johon vertailu tehdään.