Betonin väriin voidaan vaikuttaa

Betonin harmaa väri johtuu sementin sisältämistä rautapitoisista yhdisteistä. Valkosementissä ei ole rautapitoisia aineita. Betoniin sekoitettu lentotuhka tai masuunikuona muuttavat betonin värisävyä ja voivat aiheuttaa laikukkuutta.

Muottia vasten valetun betonin värisävyyn vaikuttavat mm.

  • muottimateriaali, muottipinnan laatu, muottien tiiviys ja puhtaus
  • muottimateriaalin vedenimukyky ja sen vaihtelut
  • sideainetyyppi
  • hienon kiviaineksen väri
  • vesisementtisuhteen vaihtelut
  • jälkihoito, muottien purkuajankohta

Puhdasvalupintojen laatua hallitaan pitämällä materiaalit, työmaan olosuhteet ja työmenetelmät koko ajan mahdollisimman samoina. Betonimassan sekoituserien koostumus voi hieman vaihdella, joten esim. työsaumat kannattaa suunnitella paikkoihin, joissa värisävyjen vaihtelusta aiheutuva haitta on vähäinen.

Sisätiloihin tuleviin laaja-alaisiin betonipintoihin halutaan yleensä harmaa betonin värisävy. Betonin väriä voidaan tarvittaessa vaalentaa korvaamalla osa harmaasta sementistä valkosementillä tai lisäämällä betoniin väripigmenttiä (titaanioksidi).

Värisävyä saadaan helpoimmin tummemmaksi mustalla väripigmentillä.

Harmaan betonin muita värisävyjä saadaan väripigmenteillä tai käsittelemällä pinta värisävyä muuttavilla kemikaaleilla. Pinnan hionta siten, että runkoaines tulee esiin, muuttaa ja elävöittää väriä huomattavasti. Hionta on käytännössä mahdollista vain vaakapinnoille kuten lattiat, tasot ja laatat.

Puhtaiden värisävyjen aikaansaamiseksi tulee käyttää valkosementtiä, värillisiä kiviaineksia ja väripigmenttejä.

Ks. myös Lattiat ja Betonipinnat