Vuoden Betonirakenne 1998

Vuoden betonirakenne 1998 – Tennispalatsin peruskorjaus

Kuva: Arkkitehdit NRT Oy

Korjausrakentamisen volyymi oli 1990-luvun loppupuolella noussut Suomessa lähelle uudisrakentamisen tasoa. Tarvittava suunnitteluosaaminen oli korjausrakentamisessa erilaista, eikä osaajia ollut vielä 1990-luvulla paljon. 1990-luvun lopulla aika oli kypsä sille, että myös merkittäviä käyttötarkoitusmuutoshankkeita osattiin toteuttaa ja myös toteutettiin. Tennispalatsin korjaus on hyvä esimerkki tästä.

1930-luvun lopulla alun perin Helsingin olympialaisten autohuoltorakennukseksi suunniteltu Tennispalatsi sai nimensä kun rakennusvaiheessa käyttäjäksi liittyi Helsingin Verkkopallosuojat Oy. Sota-ajan ja vielä senkin jälkeen tämä tyylipuhdasta funktionalismia edustava arkkitehtiylioppilas Helge Lundströmin (1900-1953) suunnittelema rakennus oli vähällä käytöllä.

Vuoden 1952 Helsingin olympialaisten jälkeen Tennispalatsi oli pitkään nimensä mukaisessa ja lisäksi eri liikeyritysten käytössä. Kun toimintaympäristö muuttui, rakennuksen käyttö taas väheni. 1980-luvulla rakennusta uhkasi purku, kunnes vuonna 1993 alettiin suunnitella talon muuttamista kulttuurikeskukseksi. Projekti valmistui kokonaisuudessaan vuonna 1999, ja saman vuoden alussa Tennispalatsin korjaus valittiin Vuoden 1998 Betonirakenteeksi.

Suunnitelmien mukaisesti rakennukseen valmistui 14 elokuvateatteria, tilat Suomen kansallismuseon etnografiselle osastolle ja Helsingin kaupungin taidemuseolle sekä useita ravintola- ja myymälätiloja. Muutossuunnitelmasta vastannut arkkitehti Kari Raimoranta piti lähtökohtana. että rakennuksen menneisyys tulee olla näkyvissä myös uuden käytön aikana. Näkyviin jäivät paikallavaletut runkora­kenteet ja porrashuoneet. Toisaalta uudet rakenteet ja pinnat erottautuvat tiloissa selvästi.

Vanhan betonirungon alle rakennettiin uusi kellarikerros. Työ oli hyvin vaativa louhintoineen ja tuentoineen. Tuomaristo arvosti myös tätä hankkeen osaa ja kiteytti arvionsa hankkeesta seuraavasti: ”Kohde on hyvä esimerkki rakennuksen uudelleenkäytön toteuttamisesta. Kohteeseen on vanhan terveen betonirungon alle rakennettu erittäin vaativissa olosuhteissa uusi kellarikerros louhimalla noin kahdeksan metriä vanhan lattiarakenteen alle. Lisäksi uusien elokuvateattereiden vaatimien tilojen toteuttaminen on vaatinut suunnittelulta ja työn toteutukselta varsinkin paikallavalettujen betonirakenteiden erikoisosaamista.”

Tennispalatsin peruskorjaus, Helsinki

Rakennuttaja: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto SuunnitteluKORTES Oy, Suomen IP-Tekniikka Oy

Kuvat: Arkkitehdit NRT Oy

Kuva: Daniel Hertzell

Vuoden Betonirakenne 1998 -kilpailun kunniamaininta
Asunto Oy Oulun Lipporannan julkisivut

Vuoden 1998 Betonirakenne -kilpailussa palkittiin kunniamaininnalla Asunto Oy Oulun Lipporannan julkisivut. Kohde on osa Oulun Meritullin alueen kanavarannan uutta asuinkorttelia ja samalla osa Oulun uutta merellistä julkisivua. Betoni on Lipporannan julkisivujen keskeinen materiaali, ja sen rinnalla rakennuksessa on käytetty punatiiltä ja tervattua puuta.

Tuomaristo perusteli myöntämäänsä kunniamainintaa muun muassa seuraavasti: ”Lipporannan julkisivujen betonielementtien tasainen laatuja viimeistelyn taso ovat esimerkkejä toteutuksesta, joka asuntorakentamisessa tulee saavuttaa. Elementtien valmistaja on osoittanut myös tässä kohteessa tuotantonsa edistyksellistä kehitys- ja laatutyötä.”

Tuomaristo arvosti myös sitä, että elementtien saumat osin häivyttämällä ja valmistamalla elementit mahdollisimman suurina on saatu aikaan suuria yhtenäisiä julkisivupintoja. Pääosa rakennuksen sandwich-julkisivuista on hiottuun lakkamuottiin sileävalettua tai uritettua valko betonia.

Terassiväliköiden vastakkaisilla seinillä on julkisivuissa käytetty terrakotan väristä lasuroitua betonia. Mineraaliliuoksella lasuroitu pinta edusti uutta pintakäsittelytekniikkaa. Näin aikaansaatu, vanhaa kuultomaalausta muistuttava lasuuripinta tuo julkisivuun luonnonmateriaaleille ominaisen värivaihtelun. Tämä oli vaativa vaihe elementtien valmistuksessa, koska pinnan lopullinen väri ja ulkonäkö ovat kemiallisen prosessin tulos, johon myös betonin hydrataatiotuotteet vaikuttavat.

Asunto Oy Oulun Lipporannan julkisivut

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy
Betonielementtien toimittaja: Rajaville Oy, Oulu

Kuvat: Daniel Hertzell