Vuoden Betonirakenne 1999

Vuoden betonirakenne 1999 – Raision kaupunginkirjasto ja auditorio

Kuva: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy

Vuonna 1999 voittaneen Raision kirjaston suunnitelma perustui arkkitehtikilpailuun, jonka voittaja Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy sai tehtäväkseen myös varsinaisen pääsuunnittelun. Arkkitehti Hannu Tikka korosti suunnitelman peru­sideaa kuvaillessaan valon ja varjon kont­rastien merkitystä; betonia hän luonnehti otolliseksi valon materiaaliksi.

Suunnitelman mukaan kirjastoon saadaan runsaasti luonnonvaloa vapaasti runkoon tehtyjen suurten ikkuna-aukko­jen kautta. Myös ulkoseinien paikallava­letut sisäkuoret ovat kantavia rakenteita, samoin paikallavaletut sisäseinät. Raision kirjastossa pilarit ja kattoikkunapalkistot ovat niin ikään paikallavalettua betonia. Aulojen lattiat ovat mosaiikki betonia, jonka väri vaihtelee tiloittain.

Paikallavalettujen betonirakenteiden lisäksi rakennuksessa on myös betonielementtejä ja liittorakenteita. Tuomaristo perustelikin ykkössijavalintaansa – innovatiivisen arkkitehtisuunnittelun lisäksi – betonin perusominaisuuksien monipuolisella käytöllä. ”Kirjasto-auditorio on hyvä esimerkki siitä, miten toiminnat ja rakenteet yhdessä muodostavat vaihtelevia ja sympaattisia tiloja. Betonin plastisuus tulee esiin siroissa, monimuotoisissa ja vapaasti aukotettavissa rakenteissa. Talo on tehty hyvällä ammattitaidolla”, tuomaristo jatkoi perusteluissaan.

Kuva: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy

Hankkeen aikana kustannuksia oli karsittava, mutta tästä huolimatta alkuperäistä arkkitehtikilpailun voittanutta suunnitelmaa ei muutettu oleellisesti. Värikkään veistosmaiseksi kollaasiksi luonnehditun rakennuksen arkkitehtikilpailuehdotus toteutui tärkeimmiltä osin. Kokonaisuus hahmottuu erilaisina muotoina sekä mate­riaalien ja niiden vaihtuvien värien avulla.

Rakennesuunnittelun lähtökohtana oli arkkitehdin näkemysten mahdollisimman tarkka kunnioittaminen. Kantavien rakenteiden muotitukseen ja valuihin panostettiin, jotta lopputulos olisi arkkitehtuuria korostava ja laatu tasainen. Erityisen vaativia olivat suuren kirjastosalin ikkunaseinien vinojen pilarien valut, jotka onnistuivat työmaalla erinomaisesti.

Kaareva auditorio-osa tehtiin kokonaisuudessaan paikallavaluna. Niinikään valettiin paikalla auditorion kaareva porrastus, jonka muotti työ oli kohteen vaativin. Rakennuksen vaakarakenteissa on käytetty sekä paikallavalu- että elementtitekniikkaa: muun muassa pilarilaattoja ja ontelolaattoja.

Erityinen haaste toteutusvaiheessa oli toisinaan erittäin kuumaksi yltynyt helle, joka vaikeutti valutöitä. Asianmukainen ja oikea-aikainen jälkihoito oli tärkeä vaihe, ja se onnistuikin hyvin. Lopputuloksena oli suunnitelmien mukainen laadukas betonirakenne kokonaisuuksineen.

Raision kaupunginkirjasto ja auditorio

Rakennuttaja: Raision kaupunki
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
Rakennesuunnittelu: Turun Juva Oy
Urakoitsija: Hartela Oy

Kuvat: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy