Vuoden Betonirakenne 2004

Vuoden betonirakenne 2004 – Helsingin oikeustalo

Kuva: Jussi Tiainen

Vuoden Betonirakenne 2004 ja Tuomariston perustelut

Helsingin oikeustalo palkitaan vuoden 2004 betonirakenteena taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta, jossa laadukkaalla, elinkaarikestävällä betonin käytöllä ja erittäin osaavalla toteutuksella on aikaansaatu tyylikäs ja ilmeikäs kokonaisuus.

Alkon vanhan tehdasvaraston muodonmuutos kansainvälisesti korkeatasoiseksi arkkitehtoniseksi toteutukseksi on osoitus siitä, kuinka taitavalla suunnittelulla on säilytetty tehdaskiinteistön rakennustaiteelliset arvot ja vanhaa kunnioittaen on aikaansaatu uusi, visuaalisesti kaunis, moderni toimistotalo. Betonia on käytetty monipuolisesti elinkaareltaan kestävissä runkorakenteissa, jotka ovat sisätiloissa myös näkyvissä. Betonirakenteilla ja betonipinnoilla on merkittävä rooli rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurissa ja tunnelman luojana. Betoni materiaalina luo harmonisen kontrastin muun sisustuksen kanssa.

Paikallavaletut betonipilarit, -palkit ja seinäpinnat rajaavat kiinnostavia tiloja. Erityisesti korostuvat kiinteistön tunnusmerkkinä jykevät, veistokselliset ja eläväpintaiset betoniset sienipilarit, joiden korkeudet vaihtelevat kerroksittain. Ylevät, valkoiset pilarit rytmittävät avo- ja käytävätiloja sekä luovat istuntosaleihin arvokkuutta ja jämäkkyyttä. Uusissa ja vanhoissa betonirakenteissa korostuvat toisaalta betonin karheus ja konstruktiivinen järeys sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus. Uudet rakenteet on sovitettu mielenkiintoisesti ja ammattimaisesti vanhoihin rakenteisiin. Osittain yläkerrosten matalasta kerroskorkeudesta johtuen talotekniikka on sijoitettu pystykuiluihin.

Teknisesti vaativat purku- ja tuentatyöt ovat edellyttäneet huolellista suunnittelua ja valmistelua. Kattoikkunan ja ilmanvaihtokonehuoneiden rakennekuormat on jaettu uusilla palkkirakenteilla vanhoille pilareille. Itsetiivistyvää betonia on käytetty mm. vanhojen pilareiden ahtaissa manttelointivaluissa ja samalla aikaansaatu laadukkaita betonipintoja. Rakennushankkeen laajuus on edellyttänyt kaikilta osapuolilta osaamista ja toimivaa logistiikkaa.

Kuva: Jussi Tiainen

Helsingin oikeustalo sijaitsee Salmisaaressa, entisessä vuonna 1940 valmistuneessa ja vuonna 1956 laajennetussa, arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelemassa Alkon vanhassa tehdasrakennuksessa. Asemakaavalla suojellussa kiinteistössä sijaitsevat nyt Helsingin käräjäoikeuden, kihlakunnan syyttäjäviraston ja oikeusaputoimiston toimitilat.

Oikeustalon tilojen sijoittaminen vanhaan syvärunkoiseen ja vaihtelevien kerroskorkeuksien varastorakennukseen on onnistunut hyvin ja tiloista on luotu viihtyisiä ja tekniikaltaan moderneja toimitiloja. Päivänvaloa rakennuksen sisäosiin on saatu leikkaamalla vanhan paikallavaletun rungon keskelle kaksi korkeaa valopihaa. Valokuilujen leikkausreunat on jätetty näkyviin betonipintoina. Lasikatteiset kuilut avaavat huikeat sisänäkymät myös sitä ympäröiville työ-, neuvottelu-, tauko- ja aulatilolle.

Vanhan varastorakennuksen punatiilijulkisivuihin tehdyt uudet ikkuna-aukotukset on sijoitettu niin vähäeleisesti ja luontevasti, että muutosta tuskin huomaa.

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta,  jossa betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista. Toteutunut kohde on osoitus myös vanhan kiinteistön uusiokäytöstä kestävän kehityksen periaatteilla ja ammattitaitoisesta suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta.

Salmisaarentalon kerrosala on yhteensä 78 000 m2, josta oikeustalon kerrosala on 24 000 m2 . Tilavuus yht. 175 000 m3.

Kohde projektihaussa >>

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja:   Kapiteeli Oyj
Arkkitehtisuunnittelu:   Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy
Rakennesuunnittelu:   Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Projektinjohtourakoitsija:  YIT Rakennus Oy

Kuvat: Jussi Tiainen

Kuva: Mikael Linden

Vuoden Betonirakenne 2004 -kilpailun kunniamaininta

Klaukkalan kirkko, Nurmijärvi

Tuomariston perustelut
Klaukkalan kirkko ja seurakuntakeskus Nurmijärvellä palkitaan Vuoden Betonirakenne 2004 -kilpailussa kunniamaininnalla innovatiivisesta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta ja toteutuksesta, jossa betonin käytöllä on merkittävä osa näkyvää lopputulosta. Kirkon rakenteissa ja sisätilojen pinnoissa betonia on käytetty monipuolisesti. Rakentamisessa korostuu ammattimainen osaaminen ja käsityötaito. Laadukkaasti toteutettu kokonaisuus on arkkitehtonisesti raikas ja persoonallinen.

Betonin hyvät ominaisuudet tulevat esiin kirkon rakenteissa ja käyttöpinnoissa. Betonirakennevaihtoehdoista on valittu tarkoitukseen sopivin tapauskohtaisesti. Rakennuksen rakenteissa ja arkkitehtuurissa on käytetty betonin plastisia ominaisuuksia. Paikallavaletut seinät rajaavat veistoksellisen juhlavaa kirkkosalia, jossa valo ja varjot vaihtelevat. Betonipinnoilla on luotu tiloihin tunnelma, jossa materiaalin olemus on voimakkaasti läsnä.

Uuden kirkkorakennuksen pohjamuoto on vapaamuotoinen, samoin salin kattokuori, joka kaartuu korkeimmillaan 15 metrin korkeudessa. Seinän ja katon liitoskohdassa kiertää kattoikkuna osassa kirkkosalia. Kirkkosalista on tehty helposti muunneltava tila siirtoseinien avulla.

Kirkkosalin runko on pääosin paikallavalettua betonia.  Samoin kaareva ja osin kupera alttariseinä, jonka valmis pinta on tehty  hiertolaastilla. Yläpohja on elementtipalkkien ja kuorilaattojen muodostama liittolaattarakenne. Yläosastaan kaareutuvat ja kaltevat seinät sekä niihin liittyvät kaltevan katon pitkät elementit  ovat asettaneet haasteita muottirakenteille ja mittatarkkuudelle. Kirkkosalin alaslaskettu katto ja katon akustiset kammiot on ripustettu vetotangoilla yläpohjan betonilaatasta. Kirkkorakennuksen julkisivujen pinnoitteena on pääosin konesaumattu kupari.

Kuva: Mikael Linden

Yleisötilojen lattiat ovat paikallavalettua, vaaleaa, hiottua mosaiikkibetonia. Pinta on jaettu noin kahden neliön ruutuihin ohuilla messinkilistoilla. Samaa mosaiikkibetonia on käytetty myös portaissa, kirkkosalin kalusteissa: alttari- ja kastepöydässä sekä lähetyskynttelikössä ja muissa tasojen käyttöpinnoissa. Mosaiikkibetonipinnat ja toteutuksen laatu on esimerkillinen osoitus ammattitaitoisesta osaamisesta.

Seurakuntakeskuksen vanhan osan ja uusien rakennusten keskelle muodostuu suljettu atriumpiha, ulkokirkko, joka on pengerretty katsomomaisesti. Sen sisäpihalle tunnelmaa luo terrakotan värinen rappaus, jota on käytetty yhdistämään vanha ja uudisosa keskenään. Uudisrakennusten ulkoseinärakenteena on kevytsoraharkko. Vanhan osan julkisivumuuraus on poistettu ja tilalle on tehty lämpörappaus.

Klaukkalan kirkon yleisen suunnittelukilpailun voitti vuonna 2000 arkkitehti Anssi Lassilan suunnitelma. Kirkko ja seurakuntakeskus laajennuksineen valmistui syksyllä 2004.

Uudisosan kerrosala 2170 m2 ja vanhan seurakuntakeskuksen kerrosala 1200 m2.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Arkkitehtisuunnittelu: Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Mosaiikkibetoniurakoitsija: Lemminkäinen Oyj Betonituoteyksikkö

Kuva: Jussi Tiainen

Vuoden Betonirakenne 2004 -kilpailun kunniamaininta

Aleksanterinkadun silta, Porvoo

Tuomariston perustelut

Aleksanterinkadun silta Porvoossa palkitaan Vuoden Betonirakenne 2004 -kilpailussa kunniamaininnalla taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta. Siltahanke on osoitus ammattitaitoisesta suunnittelusta ja rakennuttamisesta, joilla betonirakenteille ja -pinnoille asetetut korkeat laatuvaatimukset on nähtävissä lopputuloksessa. Betonirakenteista ja -pinnoista on saatu laadukkaita, joissa yksityiskohdatkin näkyvät.

Aleksanterinkadun silta on kolmiaukkoinen jännitetty betoninen laattasilta. Sen kokonaispituus on 129 metriä ja alikulkukorkeus sillan keskellä on 4,7 metriä keskivedenpinnasta. Sillan leveys on 21 metriä.

Sillan muotokieli on kaareva – koko silta kaartuu yksityiskohtiaan myöten. Kaarevuudella on haettu betonirakenteelle siroutta ja keveyttä. Taitavan muotintekijän kädenjälki toistuu upeana, täsmällisenä betonipintana. Valkoinen väri on harkittu ratkaisu modernille rakenteelle vanhassa kaupunkimiljöössä.  Laadukkailla paikallavaletuilla betonipinnoilla valot ja varjot elävöittävät sillan muotoa. Sillan virtapilarit kaareutuvat kuin veneen kyljet.

Silta, satamarakenteet, siltakannen alittavat jalankulkureitit kaarevine amfiteatterimaisine maisemaportaineen sekä siltakannen alla maatukien kyljessä sijaitsevat vesialtaat muodostavat harkitun ja paikkaan sopivan kokonaisuuden. Sekä paalutus- että betonointityöt ovat olleet erittäin vaativia.

Sillan kansirakenteen valu on toteutettu talvivaluna. Kannen vaativat jännitystyöt on tehty myös talvikautena noin kuukausi valujen jälkeen. Sillan kansi on maalattu valkoiseksi. Sillan virtapilarit on valettu titaanidioksidilla vaalennetulla betonilla. Silta- ja satamarakenteisiin on käytetty 6500 m3 betonia.

Toteutunut kohde on osoitus hankkeesta, jossa eri osapuolien pitkäjänteisellä ja ammattitaitoisen yhteistyön tuloksena on aikaansaatu laadukas lopputulos: Porvoon uusi maamerkki historiallisessa ympäristössä.

Kohteen referenssikuvat >>

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja – Porvoon kaupunki, Katu- ja liikenneosasto
Arkkitehtisuunnittelu – Arkkitehtitoimisto Mikko Kaira Oy
Rakennesuunnittelu/ pääsuunnittelu – Suomalainen Insinööritoimisto Oy

Kuvat: Jussi Tiainen