Vuoden Betonirakenne 2007

Vuoden betonirakenne 2007 – Turun kaupungin pääkirjasto

Kuva: Arno de la Chapelle

Vuoden Betonirakenne 2007 ja tuomariston perustelut

Turun kaupungin uusi pääkirjasto palkitaan vuoden 2007 betonirakenteena taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä ja osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu rakennusteknillisesti onnistunut, tyylikäs ja ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus Turun kaupungin historialliseen keskustaan.Talon rakenteissa ja sisätilojen pinnoissa betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Betonin hyvät ominaisuudet tulevat esiin rakennuksen paikallavaletuissa runko- ulkoseinä- ja porrasrakenteissa, jotka ovat myös sisätiloissa näkyvissä. Betonirakenteilla ja betonipinnoilla on merkittävä rooli rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurissa ja tunnelman luojana. Betoni materiaalina luo harmonisen kontrastin muun sisustuksen kanssa.

Paikallavaletut betonipilarit, -palkit ja seinäpinnat rajaavat kiinnostavia ja jatkuvia, selkeitä tiloja. Kiinteistön tunnusmerkkinä korostuvat veistokselliset, lautamuottipintaiset korkeat ja hoikat betonipilarit, jotka kannattavat päätilan katon arinapalkistoa ja kattorakenteita. Ylevät, läpikuultavan valkoiseksi maalatut pilarit rytmittävät avo- ja käytävätiloja sekä luovat sisätiloihin julkisen tilan arvokkuutta. Betonirakenteissa korostuvat toisaalta betonin karheus ja konstruktiivisuus sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus. Talotekniikka on sijoitettu asennuslattiaan, jolloin betoniset kattopinnat on voitu  jättää näkyviin.

Uusi kirjastorakennus on rakennettu kellarikerroksessa sijaitsevan Turun Puhelimen teknisten tilojen päälle, joiden häiriötön toiminta edellytti rakennusaikana tärinärajoitusta, vedeneristystä ja häiriötöntä ilamanvaihtoa. Teknisesti vaativat purku- ja tuentatyöt sekä uudisrakenteiden mitoitus- ja toteutus ovat edellyttäneet huolellista suunnittelua ja valmistelua. Kellarirakenteiden vesi- ja lämpöeristäminen ennen uudisrakennuksen töiden aloittamista ovat olleet haastavat. Osa kirjastotalon kuormista on jaettu vanhan teknisen tilan pilareille. Korkealujuuksista itsetiivistyvää betonia on käytetty sisätilojen hoikkien pilareiden ja katon arinapalkiston valuissa, millä on aikaansaatu laadukkaita betonipintoja. Rakennushankkeen vaativuus  on edellyttänyt kaikilta osapuolilta osaamista, yhteistyötä ja toimivaa logistiikkaa.

Turun uuden pääkirjaston suunnittelu perustuu JKMM Arkkitehtien vuonna 1996 järjestettyyn arkkitehtikilpailun voittoon. Toteutettu kirjasto on rakennettu uuden suunnitelman mukaan kadun vastakkaisella puolella olevalle tontille. Uusi kirjastorakennus liittyy sisätiloiltaan sata vuotta vanhaan kirjastorakennukseen ja 1800 -luvun alussa rakennettuun maaherran kansliarakennukseen, johon on nyt kunnostettu kahvila- ja kokoontumistiloja. Uusi kirjasto täydentää vanhan avoimen korttelin kiinni katulinjoihin. Korttelin sisäpihalle muodostuu aukio oleskeluun ja kulttuuritapahtumien näyttämöpaikaksi.

Kuva: Michael Perlmutter

Kirjasto on toiminnoiltaan selkeä ja avoin. Yleisötilat sijoittuvat kahteen kerrokseen kiertyen piha-aukion ympärille: ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat aulatoiminnot, lasten- ja nuortenosasto, uutistori. Näyttävä betoninen portaikko johdattaa toisen kerroksen korkeaan pääkirjastosaliin ja tietokirjaosastoille. Henkilökunnan työtilat sijaitsevat kadun puoleisissa osissa.

Materiaaleiltaan uusi kirjasto sopeutuu ympäristöönsä. Julkisivut ovat pääosin käsinhierrettyjä rapattuja pintoja. Myös luonnonkiveä on käytetty julkisivuissa, ulkoportaikoissa ja maantasopinnoissa. Suurista ikkunoista avautuvat huikeat näkymät ympäröiviin rakennuksiin, katuelämään ja jännittäviin historiallisiin kattomaisemiin. Ikkunoiden kautta rakennuksen yleisötilat toimintoineen näkyvät kiinnostavina ja avoimesti ulos.

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, missä monipuolisella betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista, missä pitkä käyttöikä ja muuntojoustavuus on ollut suunnittelun lähtökohtina. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta ja käsityötaidosta.

Turun uuden pääkirjaston bruttoala on 6449 m2 ja tilavuus 39 500 m3.

Kohteen lehdistökuvat >>

Kohde referenssihaussa >>

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: Turun kaupunki Tilalaitos
Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit
Rakennesuunnittelu: Narmaplan Oy
Pääurakoitsija: NCC Rakennus Oy