Betonirakenne 2016

Vuoden Betonirakenne 2016: Asunto OY Helsingin Viuhka, Helsinki

Vuoden Betonirakenne 2019 ja tuomariston perustelut

Asunto Oy Helsingin Viuhka palkitaan vuoden 2016 betonirakenteena vaativasta ja innovatiivisesta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Tornimainen asuinkerrostalo on näyttävä maamerkki Vuosaareen saavuttaessa. Osaavalla betonin käytöllä ja kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä on aikaansaatu rakennusteknisesti onnistunut ja ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus. Suunnitteluyhteistyön tuloksena on syntynyt myös uusia betonirakenteisia tuote- ja toteutusinnovaatioita.

Asunto Oy Helsingin Viuhkan suun­nittelu on tehty tietomallintamalla sekä pitkälle esivalmistettuja rakennusosia hyödyntämällä. Betonia on käytetty monipuolisesti. Materiaalin mahdollisuudet tulevat esiin niin rakenteissa kuin julkisivuissa.

Rakennuksessa on esivalmistettu runkorakenne. Välipohjat on tehty esijännitetyistä, tavanomaista leveämmistä massiivivälipohjalaatoista. Tällä tuotekehityksellä on nopeutettu työmaalla tapahtuvaa elementtiasennusta. Valmiissa, äänen eristystä painottavassa ja mittatarkassa rakenteessa on saatu vähemmän sisätiloissa näkyviä elementtisaumoja.

Kohteen lehdistökuvat >>

Välipohjien tekniikkalaattoihin on asennettu valmiiksi putki – ja viemäröintitekniikka. Raken­nuksen talotekniikan pystynousut on sijoitettu tekniikkaseiniin, jotka ovat samalla osa rakennuksen kantavaa ja jäykistävää runkorakennetta. Talotekniikan integroinnilla runkorakenteeseen on saatu vähennettyä työmaan tahdistavia työvai­heita.

Rakennushankkeessa on kehitetty uusi parvekeratkaisu: ”noppaparveke”, joka valetaan valkobe­tonista yhtenä kappaleena. Parvekkeen vesieristykset, vedenpoistoputket ja pellitykset asennetaan elementtitehtaalla valmiiksi. Rakenteellisesti parveke toimii ulokeparvekkeen tavoin. Parvekemalli on otettu käyttöön nyt muissakin kohteissa.

Betonielementtitalon sandwich-ulkoseinien pinnoissa on käytetty sileää valkobetonia, graafista betonia ja maalattua pintaa. Katujulkisivujen noppaparvekkeet elävöittävät katumaisemaa ja erilaiset pintastruktuurit heijastavat valoa ja varjoja kiinnostavalla tavalla.

Asunto Oy Viuhka sijaitsee ahtaalla tontilla Vuosaaressa, Rastilan metroaseman vieressä. Se sopeutuu ja samalla uudistaa hyvin ympäristöään. Voittanut kohde on esimerkki siitä kunnianhimosta, jossa säädellyn vuokra- asuntotuotantokohteen puitteissa on kokonaisvaltaisesti kehitetty uutta ja innovatiivista asuntoarkkitehtuuria ammattitaitoisen rakennuttajan tuella. Se on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta, jossa hankkeen kaikki osapuolet ovat tehneet rakentavaa yhteistyötä.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: VVO-Yhtymä Oyj, Rakennuttamisyksikkö
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
Rakennesuunnittellu: Sweco Rakennetekniikka Oy
Pääurakoitsija: Fira Oy
Betonielementtitoimittajat: Parma Oy ja Betonimestarit Oy

Vuoden Betonirakenne 2016 – kunniamainta:

Roihuvuoren ala-asteen koulun peruskorjaus, Helsinki

Betoniarkkitehtuuristaan tunnettu Roihuvuoren ala-asteen koulu on valmistunut vuonna 1967. Huonokuntoinen koulurakennus on peruskorjattu rakennuksen kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot säilyttäen.

Vuoden Betonirakenne 2016 kunniamaininta myönnetään aikakautensa betoniarkkitehtuurin näyttävimpiin kuuluneeseen, lähes puretuksi määrätyn koulurakennuksen yhtä aikaa hienovaraisesta ja nykyajan tekniset vaatimukset täyttävästä kunnianhimoisesta peruskorjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta, jossa betoni on näyttävästi esillä.

Peruskorjauksen tavoitteena on ollut säilyttää ja osin palauttaa arkkitehti Aarno Ruusuvuoren pelkistetty arkkitehtuuri viime vuosikymmenien aikana tapahtuneiden muutosten ja käytön jälkeen. Uusien vaatimusten mukaiset tilat ja rakenteet on sovitettu rakennukseen siten, että ne sopeutuvat talon ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin.

Vanhat rakenteet, joiden kunnostaminen oli tarkoituksenmukaista ja mahdollista on säilytetty. Rakennuksen teknisesti huonossa kunnossa olleet julkisivut uusittiin lähes kauttaaltaan. Julkisivut yksityiskohtineen suunniteltiin alkuperäisiä noudattaen, mutta samalla julkisivujen energiataloudellisuutta ja teknistä kestävyyttä parantaen. Sisätilojen seinien ja kattojen paljaat betonipinnat sekä yläikkunalliset tilat ovat vaatineet suunnittelulta erityistä luovuutta, koska uudelle talotekniikalle oli kehitettävä järjestelmät ja löydettävä riittävät asennustilat.

Vaativa korjaus on toteutettu taitavasti. Ruusuvuoren arkkitehtuurin puhdaspiirteisyys ja selkeys on säilytetty. Betonityö on edelleen oleellisessa osassa niin rakennuksen sisä- kuin ulkotiloissa. Rakennuksen ulkopuolen uusitut betonipinnat liittyvät luontevasti sisäosien säilytettyihin vanhoihin betonipintoihin.

Julkisivujen detaljoinnissa ja värisävyissä on löydetty ja toteutettu arkkitehdin ja elementtivalmistajan kanssa alkuperäistä arkkitehtuuria noudattavat taidokkaat yksityiskohdat tämän päivän valmistustekniikkaa käyttämällä. Maalaamattomien betonipintojen kontrastina on hienopiirteistä detaljointia sekä taiteilija Anitra Lucanderin suunnittelema väritys.

Suunnittelijoiden kekseliäisyydellä, perehtyneisyydellä ja taidolla on saavutettu lopputulos, jossa toteutettu peruskorjaus ei muuta tai tuo uusia elementtejä autenttiseen arkkitehtuuriin. Työ on osoitus myös rakennuttajien ja paikallisen asukaskunnan peräänantamattomuudesta ja kannustuksesta viedä vaativa hanke loppuun.

Kohteen lehdistökuvat >>

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien ja siihen osallistui tänä vuonna 6 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjesti Betoniteollisuus ry.

Vuoden Betonirakenne 2016 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Pertti Halonen, Betoniteollisuus ry:n edustajana ja jäseninä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämänä arkkitehti Markku Puumala, rakennusarkkitehti Asko Eerola Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n edustajana, professori Jari Puttonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n nimeämänä, tekn.tri., toim.joht. Tarja Merikallio Suomen Betoniyhdistys ry:n edustajana ja kutsuttuna median edustajana toimittaja Lari Malmberg Helsingin Sanomista. Tuomariston sihteereinä toimivat arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto Betoni-lehdestä sekä tekn.tri., toim.joht. Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Tilaaja/Rakennuttaja: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus
Rakennuttaminen:  HKR-rakennuttaja
Arkkitehtisuunnittelu: Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pontek Oy
Betonielementit: Ämmän Betoni Oy

Vuoden Betonirakenne 2016 tuomaristo:

Puheenjohtaja:
Toimitusjohtaja Pertti Halonen, Betoniteollisuus ry

Jäsenet:
arkkitehti SAFA Markku Puumala, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
rakennusarkkitehti RIA Asko Eerola, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
professori Jari Puttonen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
tekn.tri, toim.joht. Tarja Merikallio, Suomen Betoniyhdistys ry
toimittaja Lari Malmberg, Helsingin Sanomat

Sihteerit:
arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti
tekn.tri, toim.joht. Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry

Vuoden Betonirakenne 2016 ehdokkaat (6 kpl)

Ehdokkaat käsittelyjärjestyksessä

Löyly- sauna ja ravintola, Hernesaari, Helsinki – Avanto arkkitehdit Oy
Roihuvuoren ala-asteen koulun peruskorjaus, Helsinki – Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy
Tapiolan koulun peruskorjaus ja laajennus, Espoo – Siren Arkkitehdit Oy
Tampereen rantatunneli ja betonitaide – A-insinöörit ja taiteilijat
Asunto Oy Helsingin Viuhka, Vuosaari, Helsinki – Konkret Oy
Auroran koulu, Lippajärvi, Espoo – Auer & Sandås Arkkitehdit Oy

Lisätietoja:


Maritta Koivisto

Maritta Koivisto

Päätoimittaja, Betoni-lehti ja Betoni-verkkolehti, arkkitehti SAFA

Arkkitehtuuri, rakentaminen, betonijulkisivut- ja pinnat, viestintä, koulutus

+358 40 900 3577

maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi, maritta.koivisto@betoni.com

Luentoaineisto:

KIRA-digi uudistaa rakennusalaa – Teemu Lehtinen
Futuristiset rakennukset – Sirkka Heinonen
Be inspired-HiCon – Hans Bruun Nissen
Ajankohtaista betonista – Jouni Punkki
3D pinnat – Topi Äikäs
VBR 2016 julkistus 19.1.2017
Taiteellista betonia – Pertti Kukkonen
Muotobetonia – Renata Jakowleff
Maisemaa rakentamassa-skeittipuistot – Janne Saario

Video As Oy Helsingin Viuhka – esittely

OHJELMA Inspiroidu betonista 19.1.2017