Vuoden Betonirakenne 2018: AMOS REX, Helsinki


Kuva: Mika Huisman

Vuoden Betonirakenne 2018 ja tuomariston perustelut

Amos Rex palkitaan vuoden 2018 betonirakenteena taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta rakennuttamisesta ja toteutuksesta. Amos Rex on näyttävä rakennuskokonaisuus, joka koostuu uusista maanalaisista näyttelytiloista, vanhaan loistoonsa entisöidystä Lasipalatsista elokuvateattereineen sekä näyttelytilojen kattona kumpuilevasta Lasipalatsin tapahtuma-aukiosta.  Kohde on oivallinen esimerkki betonin käytöstä, jossa museokokonaisuuden muunneltavat sisätilat sekä erityisesti museon vaativat maanalaiset rakenteet että maanpäälliset kupolirakenteet korostavat rakennusmateriaalin tarjoamia mahdollisuuksia. Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä ja osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu rakennusteknillisesti onnistunut, ilmeikäs ja taitavilla detaljeilla varustettu kiinnostava arkkitehtoninen kokonaisuus, joka luo osaltaan uutta vuorovaikutteista, elävää kohtaamisten ja tapahtumien julkista kaupunkitilaa ja -kulttuuria.

JKMM Arkkitehdit Oy:n suunnittelema Amos Rex on esimerkillinen kohde arkkitehtonisesta kunnianhimosta ja taidosta. Talon kaikissa rakenteissa ja useissa sisätilojen pinnoissa, kuten pääsisäänkäynnin portaissa ja lattioissa betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Voittaneessa työssä yhdistyvät merkittävällä tavalla arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, innovatiivinen tilasuunnittelu sekä taidokas ja laadukas rakentaminen.

Lasipalatsin aukiolla kohtaavat kolme vuosisataa: 1800-luvun alussa rakennettu Turun sotilaskasarmi, 1900-luvulla rakennettu funkkisrakennus Lasipalatsi ja nyt 2000-luvulla paikkaan liittynyt kulttuurin sekä avoimen kaupunkitilan yhdistävä Amos Rex. Amos Rexin maanalaiset sisätilat nähdään ulkopuolella orgaanisina kumpareina, kumpuina ja kattoikkunoina, jotka luovat avoimen oleskelutilan kaupunkilaisille. Sisällä niillä on tärkeä rakenteellinen merkitys ja ne luovat joustavia, avoimia näyttelytiloja, joihin voidaan rakentaa monenlaisia näyttelyjä. Amos Rex liittyy niin päätilojen kuin museotoiminnan materiaalihuollon osalta sujuvasti ympäröivään rakennuskantaan.

Vaativat pohja- ja kalliorakenteet sekä museon alapuolella metron häiriötön toiminta oli varmistettava niin suunnittelu- kuin rakentamisaikana. Teknisesti vaativat purku- ja tuentatyöt sekä uudisrakenteiden mitoitus- ja toteutus ovat edellyttäneet huolellista suunnittelua ja valmistelua. Uudisrakennuksen alueella oli kallion louhintarintauksen korkeus vanhan Rexin seinälinjalla reilusti yli kymmenen metriä ja rakennuksen eteläpäässä uudisrakennus perustettiin paaluille. Lasipalatsin aukion keskellä oleva suojeltu savupiippu jätettiin paikalleen ja sen alapuolella ollut maanalainen lämpökeskus purettiin. Piippu seisoi työn aikana terästukien varassa ja piipun alta louhittiin runsaasti pois vanhoja rakenteita ja kalliota. Suojeltuun savupiippuun on nyt sijoitettu museotilojen raitisilman sisäänotto- ja jäteilman ulospuhallusreitti sekä poistumistie.

Amos Rexin teräsbetoniset paikalla valetut kupoliholvit mahdollistavat maan alle laajat pilarittomat tilat näyttelyiden toteutukseen. Yläpohjan betonirakenteessa on kolme erisuuruista kupolia, joista nousee kattoikkunakartio. Tasaisen vesikaton osalla on lisäksi kaksi kattoikkunakartiota. Amos Rexin näyttelytilojen tietomallintamalla suunniteltujen kupolien jännevälit ovat pisimmillään 32 metriä. Kupolien betonirakenteissa on hyödynnetty materiaalin maksimaalista puristuslujuutta ja betoniteknologiaa. Vinojen pintojen betonointityö on ollut erittäin vaativaa.

Maanalaisessa taidemuseossa on paksuja betonirakenteita yläpohjakupoleiden reuna-alueilla sekä näyttelysalin lattioissa. Paksujen betonirakenteiden kuivattamiseksi kehitettiin uusi salaojaputkiston tyyppinen betoninkuivausmenetelmä, joka perustuu suljettuun ja lämmitettyyn ilmankiertoon ja kosteuden imemiseen rakenteista.

Lasipalatsin aukion kummut on päällystetty arkkitehdin paikalle suunnittelemilla apilanlehdenmuotoisilla ja pyöreillä betonikivillä. Vaativa ja mittatarkka yli 2000 neliön kiveyksen asennus- ja saumaustyö on tehty erityisellä tarkkuudella ja huolellisuudella.

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakennuksesta, missä monipuolisella betonin käytöllä on aikaansaatu ympäristöystävällistä, kestävää ja laadukasta rakentamista. Hankkeessa on hyödynnetty jo olemassa olevaa rakennuskantaa ja se on oiva esimerkki rakennusten käyttötarkoituksen muutoksesta ja kierrätettävyydestä. Myös uudisrakentamisen rakenne- ja materiaalien kestävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, eri osapuolten saumattomasta yhteistyöstä, ensiluokkaisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja käsityötaidosta.

Amos Rex toteutettiin Helsingin kaupungin ja Föreningen Konstsamfundetin yhteishankkeena. Amos Rex on yksityinen taidemuseo, jonka toimintaa Konstsamfundet rahoittaa. Suojellun Lasipalatsin peruskorjaus oli tärkeä osa hanketta: 6 700 kerrosneliöitä. Uudisrakentamisen osuus oli 6 300 kerrosneliötä.

Suunnittelu alkoi vuonna 2013 ja rakennustyöt tammikuussa 2016. Museon ensimmäinen näyttely avautui yleisölle elokuussa 2018.

Kohteen lehdistökuvat

Amos Rex, Helsinki Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: Föreningen Konstsamfundet R.F.
Tilaaja: Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors
Käyttäjä: Amos Rex
Rakennuttajakonsultti ja projektinjohto: Haahtela-rakennuttaminen Oy
Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit Oy
Rakennesuunnittelu: Sipti Oy
Rakennesuunnittelu, kupolit: Sweco Rakennetekniikka Oy
LVIS-suunnittelu: Ramboll Finland Oy
Urakoitsija: Haahtela Oy
Betonikivien valmistaja: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy
Ympäristörakentaminen:
Viher-Pirkka Oy
Betonilattiat: Bermanto Oy

Kuva: Tuomas Uusheimo
Kuva: Tuomas Uusheimo

Vuoden Betonirakenne 2018 tuomaristo:

Puheenjohtaja:
Toimitusjohtaja, tekn.tri, Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry

Jäsenet:
arkkitehti SAFA, Jussi Murole, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
rakennusarkkitehti RIA, Asko Eerola, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
dipl.ins., Pekka Talaskivi, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
toimitusjohtaja, tekn.tri, Tarja Merikallio, Suomen Betoniyhdistys ry
päätoimittaja, Tapio Kivistö, Rakennuslehti

Sihteeri:

päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti

Vuoden Betonirakenne 2018 ehdokkaat:

VUODEN BETONIRAKENNE 2018 EHDOKKAAT (12 kpl), käsittelyjärjestyksessä:

Lisätietoja:

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien ja siihen osallistui tänä vuonna 12 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjesti Betoniteollisuus ry.


Maritta Koivisto

Maritta Koivisto

Päätoimittaja, Betoni-lehti ja Betoni-verkkolehti, arkkitehti SAFA

Arkkitehtuuri, rakentaminen, betonijulkisivut- ja pinnat, viestintä, koulutus

+358 40 900 3577

maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi, maritta.koivisto@betoni.com

Luentoaineisto:

New material future FI VBR 17.1.2019
New material future ENG VBR 17.1.2019

Julkaisuluvan saaneet esitykset laitetaan tänne.

1. Kiertotalous – Materiaali kiertoon ja energia talteen – Jussi Puustinen, tuotantojohtaja, Finnsementti
2. Mitä media viestii nyt – Jorma Mukala, arkkitehti SAFA, Paula Holmila, toimittaja, Sauli Rautiainen, tubettaja, verkkoviestijä
3. Uusi Olympiastadion on uutta ja vanhaa – Kimmo Lintula, arkkitehti SAFA, K2S Arkkitehdit
4. Muuttuva maailma – taipuuko arkkitehtuuri – Henna Helander, arkkitehti SAFA, SAFAn puheenjohtaja
5. Taidetta rakennushankkeissa – Kaisa Berry, arkkitehti, ympäristötaiteilija, Berry Creative
7. Muotobetonia – Renata Jakowleff, lasitaiteilija
8. Vuoden 2018 Betonirakenne, julkistaminen – Jussi Mattila, tuomariston puh.joht., Betoniteollisuus ry
9. Voittaneen kohteen esittely – AmosRex_JKMM – Asmo Jaaksi, arkkitehti

Kansikuva: Tuomas Uusheimo