Betonitalo-fiSuomalainen asuntoarkkitehtuuri on visuaalisesti painottunutta, julkisivujäsentelyltään systemaattista, usein massoittelultaan geometrisia muotoja varioivaa. Se on värien käytöltään varovaista tai vain perusvärejä esiin tuovaa. Asuntosuunnittelussa tilat avautuvat julkisivujen kautta ympäristöön. Suuret ikkunapinnat, jäsennellyt julkisivut ja hillitty rakennusmassoittelu kuuluvat arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. Betonia on alettu käyttää kokonaisvaltaisesti talon rakenteissa sekä julkisivujen ja sisätilojen pinnoissa. Laadukkaasti toteutetut kokonaisuudet ovat arkkitehtonisesti raikkaita ja persoonallisia, ja niissä korostuu ammattimainen käsityötaito.

Pientalojen betoniarkkitehtuurissa on taitavalla suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla saatu aikaan sekä yksilöllisiä että kestäviä ja turvallisia koteja. Puhdasvalupintaisissa julkisivuissa on käytetty itsetiivistyvää betonia innovatiivisella tavalla. Seinät rajaavat veistoksellisen selkeitä tiloja, joissa avoimet sisätilat muodostavat jatkumon. Betonin hyvät ominaisuudet tulevat esiin myös käyttöpinnoissa kuten lattia- ja muissa tasopinnoissa.

Betonitalo on kivirakenne, joka on:

• Pitkäikäinen – kestää sukupolvelta toiselle
• Energiataloudellinen – omiaan niukasti energiaa kuluttavaan asumiseen ja käyttöön
• Paloturvallinen – kivitalo kestää tulipalon sortumatta ja rakennus voidaan korjata ennalleen
• Helppohoitoinen – säästää huoltokustannuksissa
• Kosteutta kestävä – ei vaurioidu suurtenkaan vesivuotojen vaikutuksesta
• Lämpöä tasaava – viileä kesällä, lämmin talvella
• Arvonsa säilyttävä – kannattava sijoitus
• Monimuotoiset ja yksilölliset ratkaisut mahdollistava
• Hiljainen

Lue lisää betonitalon ominaisuuksista: www.betonitalo.fi