TuomasUusheimo-150920-op-pohjola-014 (2)Betonielementtirakenteisten julkisivujen ja seinäpintojen väri, pintastruktuuri, pinnan kuviointi ja muoto voivat vaihdella suhteellisen vapaasti. Julkisivuelementtejä voidaan valmistaa seuraavia mm. tyyppejä

Sandwich-julkisivussa sisä- ja ulkokuori sekä lämmöneriste valetaan toisiinsa kiinni tehtaalla. Rakenteen tuuletus hoidetaan lämmöneristeen tuuletusurien tai yhtenäisen tuuletusraon avulla. Sisä- ja ulkokuori toimivat rakenteellisesti yhdessä. Yhtenäisellä vähintään 30 mm tuuletusraolla varustettua elementtiä kutsutaan myös kaksoiskuorijulkisivuksi.

Sisäkuoren paksuus on yleensä 80 mm ei-kantavassa elementissä ja 150 mm kantavassa elementissä.

Kuorielementtijulkisivu asennetaan työmaalla erikseen sisäkuoreen tukeutuvien kiinnikkeiden avulla. Julkisivun kuorielementit voidaan asentaa myös päällekkäin, jolloin elementit tukeutuvat toistensa välityksellä perustuksiin ja sisäkuoreen.

Kuorielementit voivat olla pieniä esim. 1,5 x 1,5 metrin kokoisia pienelementtejä, kerroksen korkuisia tai jopa kolmen kerroksen korkuisia suurelementtejä.

Julkisivun asennus voidaan eriyttää runkorakenteiden toteutusaikataulusta. Kuorielementit voidaan myös asentaa kevyemmällä nostokalustolla kuin sandwich -elementit.

Yhdistelmäjulkisivu on ratkaisu, jossa eri pintamateriaaleja voidaan käyttää rinnan, julkisivun sisäkuoren ollessa betonielementtirakenteinen. Julkisivuna voivat olla metallikasetit, luonnonkivilaatat, lasielementit, paikalla muuraus tai eristerappaus

Sisäkuorielementit ovat osa eriytettyä tai yhdistelmäjulkisivua. Elementtien minimipaksuus on 100 mm, mutta yleensä suositellaan 120 mm:n paksuutta. Lämmöneriste voidaan kiinnittää elementtiin tehtaalla tai asentaa myöhemmin työmaalla. Julkisivun kiinnittämiseen sisäkuorielementteihin on kehitetty myös erilaisia rankarakenteita ja kiinnityselimiä.

Tehdasrapatuissa  julkisivuelementeissä ensimmäinen rappauskerros tehdään yleensä mineraalivillan päälle jo tehtaalla. Se antaa lämmöneristeelle hyvän suojan asennuksen ja rakentamisen aikaisia sateita ja muita rasituksia vastaan. Työmaalla tehdään sauma- ja pintarappaus.

Luonnonkivilaattapintainen betonijulkisivu voidaan tehdä kiinnittämällä laatat joko betonielementtiin liimaamalla tai mekaanisella tappikiinnityksellä. Luonnonkivilaattojen yleisimmät paksuudet ovat liimattavilla laatoilla 10 – 15 mm ja mekaanisella kiinnityksellä 30 mm.

Uusi ratkaisu on vapaamittainen kivilaatta, joka on vakiolevyistä, ohutta noin 400 – 700 mm pituista kivilaattaa. Se asennetaan puskusaumalla suunnittelemalla vain vaakasaumajako ja minimilimitysmitta. Erillistä laattaluetteloa ei tarvita.

Erikoisjulkisivuja ovat mm. kaksoislasijulkisivu, jossa betonisten julkisivuelementtien ja lasijulkisivun väliin jätetään noin 500 mm:n tila sekä Suomessa varsin vähän käytetyt lasikuitubetoniset elementit ja erilaiset esijännitetyt hallirakennusten betonijulkisivut. Esijännittämällä päästään pidempiin jänneväleihin ja elementtipituuksiin.