Betonilla-suunnittelun-vapaBetonijulkisivu voidaan tehdä suurelementeistä, pienelementeistä, paikallavalaen tai esimerkiksi betoniharkoista muuraamalla.

Arkkitehdin kannalta julkisivuelementtien tärkeitä kehitystarpeita ovat olleet mittatarkkuus ja julkisivusommitteluun sopivat saumapaikat. Uudet julkisivurakenteet, eriytetyt ja kuorirakenteet sekä yhdistelmäjulkisivut, antavatkin lisää vapauksia myös arkkitehtisuunnittelulle. Julkisivujen vapaa aukotus antaa mahdollisuuksia persoonallisiin ratkaisuihin.

Eriytetyt julkisivurakenteet vapauttavat arkkitehtisuunnittelun sommittelumahdollisuudet. Pienelementit ovat käsiteltävissä ja vaihdettavissa miesvoimin. Kuorielementit sallivat vapaan ja joustavan saumojen sijoittelun sekä reliefimäiset ratkaisut pinnan syvyyssuunnassa, kun tuuletusrakoa voidaan säädellä. Saumoilla saadaan julkisivuun uudenlaista rytmiä, metallilistoilla voidaan korostaa vaakasuuntia ja ikkunaukkoja voidaan sommitella vapaasti.

2759Pintarakenteita voidaan muunnella käyttämällä eri värejä, runkoaineita ja pintakäsittelyjä sekä niiden yhdistelmiä. Pintaratkaisuilla voidaan ohjata myös julkisivujen valumavesiä. Pintaa voidaan elävöittää erilaisilla rasteroinneilla ja saumoilla. Saumaa voidaan käyttää osana pinnan sommitteluaihetta tai se voidaan häivyttää osaksi julkisivua. Myös ikkunat ja oviaukot on mahdollista sovittaa julkisivuun vapaasti.

Saumatonta julkisivupintaa saadaan, kun käytetään tehtaalla pohjarapattuja julkisivun valmisosia, joiden saumat ja lopullinen pinta rapataan työmaalla.

Saumat voidaan tehdä avosaumarakentein, osittain sade- ja ilmatiiviillä saumalla tai tiiviillä elastisella saumalla. Avosaumaa tai ponttisaumaa käytetään vaakasaumoissa tuulettamaan kuorirakenne. Mittatarkkojen elementtien ansiosta saumaratkaisuja pystytään varioimaan.

Taitava, luova julkisivusuunnittelu yhdistää betonin esteettiset mahdollisuudet ja teknisen kestävyyden. Fyysinen kestävyys, johon kuuluu myös hoito-, puhdistus- ja kunnossapitoedellytysten turvaaminen sekä taloudellinen elinkaari säätelevät rakentamista myös tulevaisuudessa. Materiaalien ja julkisivun osien sekä saumarakenteiden yhdistämisessä on hyvä rinnastaa kestävyydeltään ja huoltotarpeiltaan samankaltaiset osat, jolloin ne on helppo tarvittaessa vaihtaa ja huoltaa.