_MG_6573_kSaumat kuuluvat oleellisena osana betonielementtijulkisivuihin. Saumojen sijoittelun ja detaljisuunnittelun avulla niistä ei kuitenkaan ole välttämätöntä tehdä julkisivun hallitsevaa osaa, vaan ne voivat toimia sen tehokeinoina. Julkisivun häiritseviksi koettuja saumoja voidaan häivyttää eri tekniikoin.

Kun käytetään kuorielementtitekniikkaa, saumojen sijoittelu on lähes vapaata eikä julkisivun saumajaottelua ole sidottu sisäkuoren saumoihin.

Julkisivusaumat on tiivistettävä niin, että sadevesi ei kulkeudu rakenteen sisälle. Perinteinen tapa tiivistää saumat on saumaus elastisilla saumausmassoilla, jolloin saavutetaan sekä ilma- että sadevedentiiviit saumat.

Sauman suunnitteluleveytenä voidaan yleensä käyttää 10…15 mm. Pitkissä, yli 6 metriä leveissä elementeissä tulee käyttää 20 mm leveää saumaa sekä yli 9 metriä pitkissä elementeissä sauman leveyden tulee olla 30 mm. Saumoihin sijoitetaan tuuletusputket tai -kotelot elementtien tuuletuksen varmistamiseksi. Elementtien reunoihin tehdään yleensä ns. kynäpyöristykset, jolloin saumat ovat viimeistellyt ja mahdollisimman huomaamattomat julkisivupinnassa. Kynäpyöristysten avulla vältetään myös reunojen lohkeaminen.

Yleisin elementtisauma on saumaus elastisella saumamassalla, jossa sauman paksuus säädetään pohjanauhan avulla. Muita mahdollisia saumarakenteita ovat erilaiset sauma-/tiivistysnauhat sekä avosaumat, joita käytetään erityisesti eriytetyissä julkisivuissa. Avosaumoja käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota elementtien valmistus- ja asennustoleransseihin. Lisäksi on huolehdittava, että saumarakenteista sisään kulkeutunut kosteus pääsee esteettömästi poistumaan rakenteesta, jottei se aiheuta vaurioita alapuolisiin rakenteisiin (esimerkiksi ikkunat).

Täysin saumattomana julkisivupinta on mahdollista toteuttaa käyttämällä tehdasrapattuja julkisivuelementtejä.