Anturat

Anturat voidaan tehdä paikalla valaen tai anturaharkoilla, ne tulee mitoittaa siten, että perusmuureihin ja rakennuksen runkoon ei synny haitallista halkeilua perustusten painumisen takia, suositeltava anturaleveys on vähintään 600 mm.

Yleensä pientalot perustetaan joko anturoille tai maavaraiselle laatalle. Antura on alimmainen osa rakennusta, joka vie rakennuksen kuormat perusmaahan. Anturamateriaalina ei betonille oikeastaan ole kilpailijaa. Yleensä anturan mitat ovat sellaiset, että taloudellisinta on valita betoni, jonka raekoko on suuri (32mm) ja notkeus kohtuullinen (2-3 sVB). Betonin menekki on tyypillisesti 10-15 m3, mikä on 2-3 autokuormallista. Anturavalu sujuu nopeasti, joten autot voi tilata noin 20 minuutin välein. Sokkeli eli perusmuuri valetaan anturan päälle. Koska perusmuuri on selvästi anturaa kapeampi valitaan yleensä betonilaatu, jonka suurin raekoko on 16 mm. Tiivistämällä betoni kunnolla ei sokkelin ulkopinta vaadi ylimääräisiä tasoituksia vaan pintakäsittelyksi riittää pelkkä maalaus.

Perinteisesti pientalon anturoiden muotit on tehty laudasta, mutta lautamuotin rakentaminen, valun jälkeinen purku sekä naulojen- ja betoninpoisto vaativat melkoisesti työtä. Purettuja muottilautoja voi mahdollisesti hyödyntää toisarvoisissa rakenteissa tai myöhemmin polttopuuna. Työ nopeutuu ja tehostuu, kun perusmuurin ja kellarin muotti rakennetaan vanerista, mutta siinäkin on puretun muottimateriaalin hyödyntäminen hankalaa. Harkinnan arvoisia ovatkin vuokrattavat muotit tai sellaiset muottijärjestelmät, joissa muotti jää rakenteen osaksi.

Uutena ratkaisuna on EPS (”styrox”) -eristetyt perustusmuotit. Niillä tehdään yhdellä valulla anturat ja korkeintaan noin metrin korkuinen perusmuuri, sokkeli. EPS-muotti toimii samalla sekä muottina että valmiin rakenteen tehokkaana lämmöneristeenä.

EPS-muottijärjestelmistä on helppo rakentaa, sillä ne ovat kevyitä ja helppoja työstää. Niistä voi tehdä joko lämpimien tilojen perusmuurin, jossa on sokkelihalkaisu tai kylmien tilojen halkaisemattoman perustuksen. Kellarin seinien muottiratkaisuksi hyvä vaihtoehto on rakennuskonevuokraamoiden kasettimuotit. Yleensä muotitus ja valu kannattaa antaa siihen erikoistuneelle urakoitsijalle, joka käy tekemässä sovitun työn sovittuna aikana.