Elementtiperustus

Pientalojen perustuksissa on mahdollista käyttää myös elementtitehtaalla esivalmistettuja perustuselementtejä sokkelipalkkien yms. rakenteiden alla. Em. tavalla toimien esim. rakennusjätteiden määrä työmaalla pienenee vähentyneen muottimateriaalien käytön ansiosta. Rakennesuunnittelija määrittelee käytettävän anturan koon päälle tulevien kuormitusten mukaisesti sekä maapohjan kantavuus huomioiden, kuitenkin pyrkien vakioimaan anturakoot elementtituotannon toistuvuus silmällä pitäen (so. sarjavalmistus).

Tuulettuva alapohja

Perinteinen tuulettuva alapohja syntyy helposti elementtisokkelipalkeista ja kantavista alapohjalaatoista. Mikäli maapohja on huonosti kantava, paalutetaan perustukset betonipaaluilla. Alapohjalaattoina voidaan käyttää ontelo- tai kuorilaattoja. Ontelolaatoilla päästään pitkiin, jopa 14 metrin jänneväleihin. Täten säästetään tarvittavien paalujen ja palkkilinjojen määrässä. Sokkelit ja kellarinseinät voidaan tehdä joko elementeistä tai betoniharkoista. Niiden päälle asennetaan ontelolaatat. Alapohjissa ontelolaattojen alapintaan voidaan kiinnittää lämmöneriste jo tehtaalla. Vaihtoehtoisesti lämmöneriste asennetaan laattojen päälle työmaalla.

Ryömintätilan tuuletus ja suunnitelmien mukaan tehty vedenpoisto takaavat kuivan ja terveellisen rakenteen. Kantava alapohjarakenne suojaa myös radonilta.

Perustusten tekeminen on yleensä hidas ja työläs vaihe rakentamisessa. Elementtiratkaisulla työ nopeutuu jopa kymmenesosaan paikalla tehtyyn perustukseen verrattuna ja elementtien asentaminen käy hyvin myös talvella.

Tuuletettu alapohjarakenne on teknisesti turvallinen ratkaisu.