Harkkoperustukset

Harkot ovat hyvien lämmöneristävyys- ja lujuusominaisuuksiensa sekä helpon asennettavuutensa ansiosta saavuttaneet vankan suosion varsinkin omakoti- ja rivitalojen perustusten rakennusmateriaalina. Asentaminen onnistuu tarvittaessa myös hartiapankkirakentajalta.

Harkkoja voidaan joustavasti ja edullisesti käyttää kaikissa pientalojen perustamistavoissa olipa kyse tasamaa- tai rinnetontista, kalliolle tai huonosti kantavalle savimaalle perustamisesta.

Maanvarainen ja ryömintätilainen perustus

Nykyään pientalojen perustukset toteutetaan lähes poikkeuksetta matalaperustuksina silloin, kun rakennuksessa on vain maanpäällisiä kerroksia. Koska perustuksia ei uloteta roudattomaan syvyyteen, suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon routasuojaus, jotta vältyttäisiin perustusten routavaurioilta.

Perusmuurit ja pilarit voidaan toteuttaa joko kevytsorabetoniharkoista tai betonisista valumuottiharkoista.

Kevytsoraharkkoperustuksissa käytetään yleensä sekä eristämättömiä että eristeharkkoja. Raudoitteet asennetaan muurauksen yhteydessä vaakasaumoihin, jolloin rakenne muodostaa yhtenäisen kantavan rakenteen.

Muottiharkkoperustukset toteutetaan yleensä eristeharkoilla. Muottiharkot asennetaan latomalla ja ladonnan yhteydessä asennetaan tarvittavat raudoitteet harkoissa oleviin onteloihin sekä vaakasaumoihin, jonka jälkeen ontelot valetaan betonilla. Rakenne muodostaa yhtenäisen kantavan ja tiiviin rakenteen.

Alapohjarakenne voi olla maanvarainen tai kantava.

Alapohjan tulee olla ilmatiivis, jotta ryömintätilasta ei tulisi vuotojen mukana mikrobeja ja sienten itiöitä tai radonkaasua sisäilmaan.

Kantavalle maapohjalle perustettaessa alapohja toteutetaan maanvaraisena teräsbetonirakenteena. Maanvaraisten alapohjalaattojen alle asennetaan jo rakennusvaiheessa radon-imuputkisto, johon järjestetään valmius alipainetuuletukselle, mikäli huoneilmassa havaitaan korkeita radonpitoisuuksia.

Ryömintätilaisessa perustuksessa kantava alapohja on järkevin tehdä kivirakenteisena, jolloin riittävä ilmatiiviys on helppo saavuttaa. Useimmiten rakenne toteutetaan ontelolaatoilla, myös paikalla valettu teräsbetonilaatta tai paikallavu-kuorilaatta ovat mahdollisia.

Alapohja on edullisinta rakentaa maanvaraisena silloin, kun rakennuspaikan korkeuserot ovat pienet. Korkeuserot kasvattavat tarvittavia täyttömääriä ja kustannuksia. Jos korkeuserot ovat yli 0,5 m on usein perusteltua tehdä tuuletettu kantava alapohja (ryömintätilainen alapohja).

Tuuletetun kantavan alapohjan etuna on vähäinen riski kosteusvaurioille ja radonin tunkeutumiselle maaperästä sisätiloihin. Ryömintätilan korkeuden tulee olla vähintään 800 mm, mikä mahdollistaa huolto- ja korjaustöiden teon ryömintätilassa.

Ryömintätilassa kosteus voi ajoittain nousta korkeaksi, minkä vuoksi tilaan on järjestettävä tuuletus joko tekemällä sokkeliin tarpeellinen määrä tuuletusaukkoja tai asentamalla koneellinen tuuletus, jolloin aukkojen tarve vähenee. Kosteusrasituksen vähentämiseksi ryömintätilan maapohja lämpöeristetään esim. kevytsoralla tai EPS -eristelevyillä.

Harkkovalmistajat löytyvät Betoni-hakemistosta.