Paaluperustukset

Jos pohjatutkimus osoittaa maapohjan kantavan kerroksen olevan yli viiden metrin syvyydellä maaperässä, käytetään yleensä paaluperustusta. Kantavaan kerrokseen asti lyötyjen paalujen päälle valetaan paaluantura ja sen päältä jatketaan rakentamista samalla tavalla, kuin maanvaraista anturaperustusta käytettäessä.

Teräsbetoninen lyöntipaalu on varma ja edullinen tapa siirtää rakennuksen kuormat kantaviin maakerroksiin.

Rakennuttajan tulee teettää ammattitaitoisella suunnittelijalla rakennuspaikan pohjatutkimukset perustamistavan ja –kustannusten selvittämiseksi. Pohjarakennussuunnitelman tulee sisältää ympäristöselvitys, jossa suunnittelija ottaa kantaa lähialueiden kiinteistöjen katselmuksiin ennen ja jälkeen paalutuksen sekä esim. tärinämittauksen tarpeellisuuteen. Paaluperustuksen rakennesuunnitelman laatii vastaava rakennesuunnittelija pohjarakennussuunnittelijan lausunnon perusteella.

Rakennuttajalle suositellaan teräsbetonisten lyöntipaalujen ja asennustyön hankintaa paalutusurakoitsijalta. Siten vastuu paalutuksesta niin paalutoimituksen, asennuksen kuin paalujen sijainnin mittauksen osalta on paalutusurakoitsijalla. Paalutusurakoitsijoiden nimiä ja yhteystietoja löytyy paaluvalmistajien sivuilta.

Betonipaalujen valmistajat löytyvät Betoni-hakemistosta.