Vuoden Betonirakenne 2013

Vuoden betonirakenne 2013: Kirjastosilta, Turku

Vuoden Betonirakenne 2013 ja tuomariston perustelut

Turun uusi kirjastosilta palkitaan vuoden 2013 betonirakenteena taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä ja osaavalla betonin käytöllä on aikaansaatu rakennusteknillisesti onnistunut, ilmeikäs ja veistoksellinen arkkitehtoninen kokonaisuus. Kirjastosilta luo Aurajoen historialliseen maisemaan uuden kiinnekohdan, mutta sulautuu samalla hillitysti arvokkaaseen taustaansa.

Veistoksellisessa sillassa tulevat esiin teräsbetonirakenteiden monipuoliset mahdollisuudet. Betonirakenteissa korostuvat toisaalta konstruktiivisuus sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus.

Silta on paikallavalettu jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. 60 metriä pitkän ja 5 metriä leveän joen ylittävä kevyen liikenteen väylä kaartelee loivasti siten, että silta on vaakageometrialtaan S-kirjaimen muotoinen. Sillan kannen alapinta taas kiertyy ruuvipinnaksi, joka on sillan keskipisteen suhteen symmetrinen. Näin sillan poikkileikkaus on keskikohdan molemmin puolin epäsymmetrinen. Silta on perustettu kallioon tukeutuvien kaivinpaalujen varaan. Päätytukien kaivinpaalut on jännitetty kallioon niin, että ne pysyvät aina puristettuina. Tällä tavoin sillan kantaan on saatu jäykkä kiinnitys, joka mahdollistaa keskijänteen hoikkuuden.

Turun uuden kirjastosillan suunnittelu perustuu Insinööritoimiso Pontek Oy:n työryhmän Crescendo-nimiseen ehdotukseen, joka voitti vuonna 2010 Turun kaupungin järjestämän suunnittelukilpailun. Kevyen liikenteen silta sijaitsee aivan Turun keskustassa ja se johtaa Aurajoen yli Tuomiokirkkosillan ja Auransillan välissä, Kauppiaskadulta Rettigin rinteelle. Heti avajaisten jälkeen silta on otettu kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön ja osoittanut siten tarpeellisuutensa.

Materiaaleiltaan uusi silta sopeutuu hyvin ympäristöönsä. Betonisen sillan omaperäistä muotoa on korostettu hiomalla valoisammat kylkipinnat sileiksi ja jättämällä varjoisa alapinta rimamuotin jäljiltä karheaksi. Sillan kaiteet ja valaistus tuovat sillan muodon esiin. Kaide muodostuu puisen yläjohteen ja reunapalkin väliin kiinnitetyistä lasisäleistä. Valojen väriä ja voimakkuutta säätämällä silta elää Aurajoen kansallismaisemassa hillitysti ja hienovaraisin vivahtein.

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta, missä taitavalla betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista. Toteutunut kohde on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta ja käsityötaidosta suomalaisessa siltarakentamisessa.

Kohteen lehdistökuvat >>
Kohde referenssihaussa >>

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos
Kaavoittaja: Iina Paasikivi, Turun kaupunki
Arkkitehtisuunnittelu: Teo Tammivuori ja Hanna Hyvönen, arkkitehdit SAFA
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pontek Oy
Pääurakoitsija: Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy

Kuva: Vesa Loikas

Vuoden Betonirakenne 2013 -kilpailun kunniamaininta

Pientalo VillAma, Turku

Pientalo VillAma Turun Hirvensalossa palkitaan Vuoden Betonirakenne 2013 -kilpailussa kunniamaininnalla arkkitehtisuunnittelusta ja toteutuksesta, jossa betonin käytöllä on merkittävä osa näkyvää lopputulosta. Talon ulko- ja sisätiloissa betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti käyttöpinnoissa. Laadukkaasti toteutettu kokonaisuus on arkkitehtonisesti persoonallinen pientalo, joka sopeutuu hyvin ympäristöönsä.

Betonin hyvät ominaisuudet tulevat esiin erityisesti rakennuksen julkisivuissa, sisäpinnoissa ja kalusteissa. Laadukkaasti toteutetut betonipinnat luovat kontrastia tilojen muille materiaaleille. Sisätiloista avautuvat laajat näkymät myös ulkotiloihin.

VillAman rakennuttajalla on ollut tulevasta kodista vahva visio ja se näkyy toteutuksessa. Harkitussa kokonaisuudessa tulevat esiin toisaalta betonin teollinen ja karhea ilme sekä toisaalta kodikkuus talon minimalistisissa yksityiskohdissa. Betoni luo eleetöntä ja rauhallista tunnelmaa pientalon ilmeessä.

Kolmikerroksinen pientalo on toteutettu pääosin betonielementeillä. Tasopinnat ja kalusteet ovat paikallavalettuja. Julkisivut ovat sandwich-elementtejä, joissa elementin vanerimuottipinta on kaikissa sisätiloissa näkyvissä. Ulkopinta on teräshierretty käsin ja karhennettu kevyesti hiomalla. Talo on sijoitettu luontevasti kallioiselle tontilleen. Suojaisat pihapoukamat ovat osa sisä- ja ulkotilojen kokonaisuutta.

Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n suunnittelema villAma on osoitus betonin vahvuuksista pientalorakentamisessa. Toteutunut kohde on osoitus hankkeesta, jossa eri osapuolien ammattitaitoisen yhteistyön tuloksena on aikaansaatu yksilöllinen pientalo, laadukas lopputulos – myös kustannustehokkaasti.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkitaan:

Rakennuttajat: Anne-Maarit Alho-Leino ja Kari Leino
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Sigge Oy
Betonielementtien valmistaja ja asentaja: Betoniluoma Oy

Kuva: Vesa Loikas

Tuomaristo:

Vuoden Betonirakenne 2013 ehdokkaat

As Oy Espoo Tähystäjä, asuinrakennus – Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, grafiikka Aimo Katajamäki
Pientalo VillAma, Turku – Arkkitehtitoimisto Sigge Oy
Business Valey Sola, Leppävaara, Espoo – Arkkitehtitoimisto Larkas& Laine Oy
Tornionlaakson maakuntamuseon peruskorjaus – Arkkitehti Saila Palviainen, SIPARK
Keimolan 3-tien melueste, Vantaa – Liikennevirasto NCC Infra, Parma Oy
Derby Business Park, Espoo – Lahdelma & Mahlamäki, Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy
Porin Puuvilla Kauppakeskus –
Maxinge center, Jomala, Ahvenanmaa – arkkitehti Michael Donald
Talo Asikainen, Helsinki – Jyrki Tasa, Arkkitehdit NRT Oy
Suurpellon sillat, Espoo – Finnmap Consulting Oy
As Oy Aino ja Seppo, Espoo – Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Kirjastosilta, Turku – Insinööritoimisto Pontek Oy

VBR2013 Lehdistötiedote

Seminaariesitykset:

VBR2013 Ohjelma
VBR2013 Program
OFIS Architects
01_VBR 2013 Avaus – Tiesitkö tätä Betonista, Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, päätoimittaja, Betoni
02_VBR 2013 Betoni kiertää, Jani Pieksemä – Rudus
03_VBR 2013 Taide rakennushankkeessa – uusi RT-kortti avuksi, Pertti Kukkonen, kuvanveistäjä
04_VBR 2013 Concrete Garden – Aallon arkkitehtiopiskelijat rakentavat betonista, Kaisa Berry, arkkitehti SAFA, tait. maist
05_VBR 2013 Concrete in Future – Fibre concrete, Hans Bruun Nissen, architect, Denmark, Hi-Con
07_VBR 2013 Vuoden 2013 Betonirakenne, julkistaminen, Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA
08_Vuoden Betonirakenne 2013 – Kirjastosilta, Turku