Betonilattian pinnoitus

Betonilattioiden maalaus ja lakkaus

Lakatuiksi tai maalatuiksi betonilattioiksi kutsutaan lattioita, joiden pintaan on tehty lakka- tai maalituotteella lattian kestävyyttä, ominaisuuksia sekä ulkonäköä parantava kalvo, jonka paksuus on tyypillisesti 0,1–0,25 mm. Lakkoja sekä maaleja on saatavana liuotteettomina sekä vesi- että liuotinohenteisina tuotteina.

Imeytysainekäsittely on lakkauksen ja maalauksen erityistapaus. Betonilattian imeytyksessä käytetään hyvin matalaviskoosisia, liuotteellisia tai vesiohenteisia polymeerilakkoja. Käsittelyllä pyritään täyttämään betonin pintaosan huokoset ja sitomaan pöly. Pintaan muodostuu vain ohut (0,02 mm) kalvo.

Tyypillisesti lakoissa ja maaleissa käytetään sideaineena epoksihartseja tai polyuretaaneja.

Polymeeripinnoitteet ja -massat

Polymeeripinnoitteiksi kutsutaan nestemäisiä pinnoitteita, joiden sideaineena on epoksi-, polyuretaani- ja akryylipolymeeri tai sementtipolymeeriseos. Polymeerimassa (pinnoitemassa) koostuu kahdesta tai useammasta selvästi erottuvasta faasista, joista toinen on polymeeri ja toimii sideaineena sekä toinen rakeinen ainesosa runkoaineena. Runkoaine voi olla luonnonhiekkaa, kvartsihiekkaa tai kulutusta kestävää mineraalia kuten korundia.

Pinnoitetuiksi lattioiksi kutsutaan betonilattioita, joiden pintaan on tehty jollain polymeerituotteella lattian kestävyyttä ja ominaisuuksia parantava kalvo. Pinnoitetyyppejä ovat sementtipolymeerimassa, hiertomassa, itsesiliävä massa ja liuotteeton pinnoite.

Pinnoitetyyppejä ovat  kaikki nestemäiset polymeeripinnoitteet,  joiden kovettuminen tapahtuu kemiallisen reaktion tuloksena  ja jotka levitetään suoraan  esikäsitellylle betonialustalle .

Lattiapinnoitteiden valmistuksessa käytetään useita eri polymeerejä, joilla on kovettuminen tapahtuu levityksen jälkeen ja tuloksena on asetetut vaatimukset täyttävä,  saumaton lattiapinta. Alustan tulee täyttää sekä pinnoitemateriaalin että pinnoitustyön suorituksen asettamat vaatimukset.

Polymeerituotteisiin pohjautuvissa pinnoitteissa käytettävät sideaineet perustuvat seuraaviin tuotteisiin tai niiden yhdistelmiin:

Polymeeripinnoitteita voidaan käyttää sekä uusien että korjattavien betonilattioiden pinnoituksissa. Halutun lopputuloksen varmistamiseksi pinnoitustyötä varten on laadittava työselostus, jossa määritellään vähintään tuotetyyppi ja pinnoitteen paksuus sekä selostetaan työssä huomioitavat erityisasiat. Pinnoitetyypit ja niiden tärkeimmät ominaisuudet esitetään oheisessa taulukossa 3.

Pinnoitemateriaalit voidaan jakaa koostumuksensa ja ominaisuuksiensa (paksuus ja pinnan viimeistely) mukaan seuraaviin pinnoitetyyppeihin. Käyttöluokat, joihin seuraavissa pinnoitetyypeissä on viitattu, on kuvattu luokituksen jälkeen.

Pinnoitetyyppi ja käyttöluokat

 1. Pölynsidonta/ohennettavat maalit ja lakat – (kevyt käyttö).
  Levitetään kahtena kerroksena,  paksuus < 150 µm, vesi- tai liuotinpohjainen
 2. Liuotteettomat maalit ja lakat – (kevyt  ja keskiraskas käyttö)
  Levitetään kahtena tai useampana kerroksena , paksuus > 100 µm/kerros, liuotteeton tai vesipohjainen
 3. Liuotteeton pinnoite – (keskiraskas käyttö).
  Levitetään kahtena tai useampana kerroksena, kokonaispaksuus 300 …1000 µm, liuotteeton
 4. Monikerrospinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö).
  Levitetään useana kerroksena liuotteetonta maalia tai Pintaan sirotellaan kiviaines, kokonaispaksuus > 2 mm. Ns. sandwich-rakenne.
 5. Itsesiliävä pinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö).
  Levitetään pohjustetulle alustalle yhtenä kerroksena , paksuus 2…3 mm, sileä pinta, tarvittaessa voidaan karhentaa.
 6. Hierrettävä pinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö).
  Voimakkaasti täytetty, hierrettävä pinnoite, paksuus > 4 mm, yleensä pintalakattu
 7. ltsesiliävä massapinnoite – (raskas ja erittäin raskas käyttö).
  Täytetty itsesiliävä massapinnoite erittäin kovaan käyttöön, paksuus 4 …6 mm, sileä pinta, tarvittaessa voidaan karhentaa.
 8. Hierrettävä massapinnoite – (raskas ja erittäin raskas käyttö).
  Voimakkaasti  täytetty, hierrettävä massapinnoite erittäin kovaan käyttöön, paksuus   > 6 mm, tiivis koko paksuudeltaan.

Käyttöluokkien  kuvaukset:

Kevyt käyttö – Pääasiassa kävelyliikennettä ja tilapäisesti myös kumipyöräisiä ajoneuvoja.

Keskiraskas käyttö – Säännöllistä  kävelyliikennettä,  toistuvaa trukkiliikennettä  ja satunnaisesti  muovipyöräisiä kärryjä.

Raskas  käyttö – Jatkuva  trukkiliikenne,  kovamuovisilla  pyörillä  varustettuja kärryjä sekä satunnaisia iskuja.

Erittäin raskas käyttö – Jatkuva raskas liikenne ja iskuja.

Joitakin näistä lattian pinnoitetyypeistä voidaan toteuttaa myös sisustuksen mukaisesti sävytettynä, lisäämällä pintaan värillisiä hiukkasia tai hiutaleita. Terrazzo -tyyppiset hiotut lattiat voidaan tehdä eräistä tyypin 6 ja 8 pinnoitteista.  Liukastumisen estävät ja antistaattiset/sähköä johtavat yhdistelmät ovat tarvittaessa saatavissa lähes kaikista pinnoitteista.

Taulukko 3.  Pinnoitteiden ominaisuuksia (by 54/BLY 12).

A. Pölynsidonta-aineet Fluatointi Ei muodosta kalvoa. Soveltuu käytettäväksi alhaisissakin lämpötiloissa. Vesihöyryä läpäisevä.
Imeytyvät tuotteet Sitovat pölyn.
B. Ohennettavat maalit ja lakat Vesiohenteiset epoksit Läpäisevät vesihöyryä.
Liuotinohenteiset epoksit Kohtuullinen mekaanisen rasituksen kestävyys. Parantavat betonialustan pinnan lujuutta.
Kosteuskovettuvatpolyuretaanit Kohtuullinen mekaanisen rasituksen kestävyys. Parantavat betonialustan pinnan lujuutta.
C. Liuotteettomat maalit, lakat ja pinnoitteet Epoksit Kohtuullinen mekaanisen ja kemiallisten rasitusten kestävyys. Helposti puhdistettavissa.
Polyuretaanit Kohtuullinen mekaanisen ja kemiallisten rasitusten kestävyys. Helposti puhdistettavissa.
Vinyyliesterit jayhdistelmäpolyuretaanit Erittäin hyvä mekaaninen kestävyys ja erinomainen lämmön sekä kemikaalien kestävyys.
D. Itse siliävät massapinnoitteet Epoksimassat Hyvä mekaanisen ja kohtuullinen kemiallisen rasituksen kestävyys. Helposti puhdistettavissa.
Polyuretaanit Hyvä mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävyys. Hyvä halkeamien silloituskyky. Toimivat myös vedeneristeenä. Helposti puhdistettavissa.
Akryylit Hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys. Nopeasti reagoivia. Voimakas haju työn aikana. Vesitiiviitä.
Sementti-polymeerimassat Hyvä mekaanisen rasituksen ja erinomainen lämmön kestävyys. Nopeasti kovettuvia. Vesitiiviitä.
E. Hierrettävät massapinnoitteet Epoksit Erittäin hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys. Kestävät lämpöshokkeja.
Akryylit Erittäin hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys. Toimivat vedeneristeenä. Nopeasti reagoivia. Voidaan työstää myös alhaisissa lämpötiloissa.
Polyuretaanit Erittäin hyvä mekaanisen ja hyvä kemiallisen rasituksen kestävyys. Hyvä iskunkestävyys. Toimivat vesieristeinä.
Vinyyliesterit ja yhdistelmäpolyuretaanit Erittäin hyvä mekaaninen kestävyys ja erinomainen lämmön sekä kemikaalien kestävyys.
F. Erikoispinnoitteet Sähköä johtavat pinnoitteet Pinnoitemassa maadoitettavissa.
Elastiset pinnoitteet(elastomeerit) Erittäin hyvä halkeamien silloituskyky myös alhaisissa lämpötiloissa.
Polyurea Ruiskutettavia ja nopeasti kovettuvia. Erittäin hyvä mekaaninen kestävyys ja erinomainen lämmön sekä kemikaalien kestävyys.

Taulukossa 4. esitetään eri polymeereihin perustuvien pinnoitteiden kalvopaksuudet.

Taulukko 4. Pinnoitetyyppien kalvopaksuudet.

Pinnoitetyyppi Kalvopaksuus Materiaalit
Liuotteeton pinnoite 0,5 – 1,0 mm Polyuretaani, Epoksi, Akryyli
Itsesiliävä massa 2,0 – 4,0 mm Polyuretaani, Epoksi, Akryyli
Hiertomassa 4,0 – 6,0 mm Epoksi, Akryyli
Sementtipolymeerimassa 2,0 – 12,0 mm Sementin ja eri polymeerien seos

Lattiapinnoitteen valinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat: