Suojaus ja pölyn sidonta

Silikaatti-impregnointi

Silikaatti-impregnoinnilla tarkoitetaan nesteen imeyttämistä huokoiseen aineeseen esimerkiksi betonipintaan. Silikaattipohjaiset tiivistysaineet tunkeutuvat betonin pintakerrokseen ja reagoivat betonin kalsiumhydroksidin (CaOH2)  kanssa tiivistäen ja kovettaen betonin pinnan. Ne eivät muodosta pintaan kalvoa. Lattioista tulee paremmin kulutusta kestäviä, vähemmän pölyäviä tai pölyämättömiä sekä helpompia pitää puhtaina. Käsitelty pinta on helppohoitoinen, sillä öljy, epäpuhtaudet ja erilaiset kemikaalit eivät pääse imeytymään betonin huokosiin. Käsittelyn myötä kitka paranee.

Silikaattikäsittely tiivistää ja kovettaa betonin noin 5…15 mm syvyydeltä. Muita käsittelyitä tai vahaa ei tarvita. Tiivistymisprosessi jatkuu viikon tai muutamasta kuukaudesta vuoteen riippuen käsittelyaineesta.

Silikaattikäsittely voidaan tehdä:

  • betonipinnalle, josta on poistettu sementtiliima ja jälkihoitoaineet
  • hierretylle betonipinnalle (koneellinen hierto suositeltava)
  • hiotulle betonipinnalle

Litiumsilikaatti ja kopolymeeri

Litiumsilikaattia ja kopolymeeriä sisältävä käsittelyaine sekä imeytyy betonin sisään että jättää kovan ja kiiltävän kalvon betonin pinnalle. Se soveltuu hierretylle betonille, sirotebetonille, kovabetonille, hiotulle ja värjätylle betonille. Käsitellyllä pinnalla on hyvä kestävyys emäksiä, mietoja happoja, rasvoja, voiteluaineita ja öljyjä vastaan.

Käsittely soveltuu kaikentyyppisille betoni- ja mosaiikkibetonipinnoille. Se suojaa ja korostaa pinta- ja läpivärjätyn betonin väriä. Käsitelty pinta on erittäin korkeakiiltoinen ja se lisää valonheijastuskykyä. Pintaa ei tarvitse käsitellä vahoilla eikä kiillotusaineilla. Kova pinta on helppo pitää puhtaana ja huoltaa. Käsittely lisää pinnan kestävyyttä emäksiä, mietoja happoja, öljyjä ja voiteluaineita vastaan. Käsitelty lattiapinta on helppo puhdistaa.

Silaani- ja siloksaanipohjaiset impregnointiaineet

Silaani- ja siloksaanipohjaiset impregnointiaineet (ns. kyllästysaineet tai kivisuojat) soveltuvat kaikille huokoisille kiviainespohjaisille materiaaleille. Erityisen hyvin käsittely sopii paikalla valetulle mosaiikkibetonilattialle sekä myös tehdasvalmisteisista laatoista valmistetulle mosaiikkibetonilaattalattialle. Käsittely ei muodosta pintaan kalvoa. Epäpuhtaudet eivät imeydy käsiteltyyn pintaan. Myös värjäävien sekä happamien aineiden imeytyminen vähenee.

Liukkaudenestokäsittely

Liukkaudenestokäsittely tehdään ammoniakkifluoridipohjaisella aineella, joka saa aikaan ns. mikrokarhennuksen betonin pintaan. Käsittelyn jälkeen pinnan kitkaominaisuudet ovat paremmat, vaikka pinta olisi märkä, öljyinen tai rasvainen. Liukkaudenestokäsittely ei ole pinnoite, joten se ei halkeile, pölyä tai kerää likaa. Käsittely on oikein annosteltuna näkymätön eikä merkittävästi himmennä pinnan normaalia kiiltoa. Ennen käsittelyä kiviainespohjaiset pinnat tulee käsitellä silaani- tai siloksaanipohjaisella aineella.

Suojaus

Suojaus fotokatalyyttisillä aineilla Betonipintoja voidaan suojata suojaavan kalvon muodostavilla fotoaktiivisilla aineilla, jotka puhdistavat pintaa kemiallisesti fotokatalyysiin perustuen. Suoja-ainekäsittelyssä tärkeintä on, ettei käsittely vaaranna betonin säilyvyyttä sekä sen tulee kestää rakenteen sisältä ja ympäristöstä siihen kohdistuvat kemialliset, kosteus- ja lämpötilarasitukset. Karkeasti käyttökohteet voidaan jaotella sisä- ja ulkotiloihin.

Itse puhdistuvissa tai helposti puhdistettavissa pinnoissa käytetään tavallisista titaanioksideista poikkeavia nanokiteisiä fotoaktiivisia titaanidioksideja. Tuotteiden kehitystyö on aktiivista ja uusia tuotteita tulee jatkuvasti markkinoille.

Fotoaktiivinen titaanidioksidi reagoi valon kanssa, jolloin siitä tulee  kemiallisesti aktiivinen. Aktiivisuus purkautuu tuottamalla kosketuspintaan ns. radikaaleja, jotka puolestaan hajottavat orgaanisia yhdisteitä samaan tapaan kuin esimerkiksi kloori kuitenkin ilman kloorin terveys- ja ympäristöriskejä. Radikaalien on havaittu hajottavan rasvoja, öljyjä, liikenteen tuottamia hiukkasmaisia ja kaasumaisia epäpuhtauksia, bakteereja sekä jopa leväkasvustoja. Hajoamistuotteet huuhtoutuvat veden mukana tai vapautuvat ilmaan hajoamistuotteina kuten hiilidioksidina ja vetenä.