Pinnoitus

Betonilattioiden maalaus ja lakkaus

Lakatuiksi tai maalatuiksi betonilattioiksi kutsutaan lattioita, joiden pintaan on tehty lakka- tai maalituotteella lattian kestävyyttä, ominaisuuksia sekä ulkonäköä parantava kalvo, jonka paksuus on tyypillisesti 0,1–0,25 mm. Lakkoja sekä maaleja on saatavana liuotteettomina sekä vesi- että liuotinohenteisina tuotteina.

Imeytysainekäsittely on lakkauksen ja maalauksen erityistapaus. Betonilattian imeytyksessä käytetään hyvin matalaviskoosisia, liuotteellisia tai vesiohenteisia polymeerilakkoja. Käsittelyllä pyritään täyttämään betonin pintaosan huokoset ja sitomaan pöly. Pintaan muodostuu vain ohut (0,02 mm) kalvo.

Tyypillisesti lakoissa ja maaleissa käytetään sideaineena epoksihartseja tai polyuretaaneja.

Polymeeripinnoitteet ja -massat

Polymeeripinnoitteiksi kutsutaan nestemäisiä pinnoitteita, joiden sideaineena on epoksi-, polyuretaani- ja akryylipolymeeri tai sementtipolymeeriseos. Polymeerimassa (pinnoitemassa) koostuu kahdesta tai useammasta selvästi erottuvasta faasista, joista toinen on polymeeri ja toimii sideaineena sekä toinen rakeinen ainesosa runkoaineena. Runkoaine voi olla luonnonhiekkaa, kvartsihiekkaa tai kulutusta kestävää mineraalia kuten korundia.

Pinnoitetuiksi lattioiksi kutsutaan betonilattioita, joiden pintaan on tehty jollain polymeerituotteella lattian kestävyyttä ja ominaisuuksia parantava kalvo. Pinnoitetyyppejä ovat sementtipolymeerimassa, hiertomassa, itsesiliävä massa ja liuotteeton pinnoite.

Pinnoitetyyppejä ovat  kaikki nestemäiset polymeeripinnoitteet,  joiden kovettuminen tapahtuu kemiallisen reaktion tuloksena  ja jotka levitetään suoraan  esikäsitellylle betonialustalle .

Lattiapinnoitteiden valmistuksessa käytetään useita eri polymeerejä, joilla on kovettuminen tapahtuu levityksen jälkeen ja tuloksena on asetetut vaatimukset täyttävä,  saumaton lattiapinta. Alustan tulee täyttää sekä pinnoitemateriaalin että pinnoitustyön suorituksen asettamat vaatimukset.

Polymeerituotteisiin pohjautuvissa pinnoitteissa käytettävät sideaineet perustuvat seuraaviin tuotteisiin tai niiden yhdistelmiin:

 • epoksi
 • polyuretaani
 • akryyli
 • sementtipolymeeriseos
 • vinyyliesteri
 • elastomeerit
 • polyurea.

Polymeeripinnoitteita voidaan käyttää sekä uusien että korjattavien betonilattioiden pinnoituksissa. Halutun lopputuloksen varmistamiseksi pinnoitustyötä varten on laadittava työselostus, jossa määritellään vähintään tuotetyyppi ja pinnoitteen paksuus sekä selostetaan työssä huomioitavat erityisasiat. Pinnoitetyypit ja niiden tärkeimmät ominaisuudet esitetään oheisessa taulukossa 3.

 

Pinnoitetyyppi ja käyttöluokat

Pinnoitemateriaalit voidaan jakaa koostumuksensa ja ominaisuuksiensa (paksuus ja pinnan viimeistely) mukaan seuraaviin pinnoitetyyppeihin. Käyttöluokat, joihin seuraavissa pinnoitetyypeissä on viitattu, on kuvattu luokituksen jälkeen.

Pinnoitetyypit:

1.Pölynsidonta/ohennettavat maalit ja lakat – (kevyt käyttö).
Levitetään kahtena kerroksena,  paksuus < 150 µm, vesi- tai liuotinpohjainen

2. Liuotteettomat maalit ja lakat – (kevyt  ja keskiraskas käyttö)
Levitetään kahtena tai useampana kerroksena , paksuus > 100 µm/kerros, liuotteeton tai vesipohjainen

3. Liuotteeton pinnoite – (keskiraskas käyttö).
Levitetään kahtena tai useampana kerroksena, kokonaispaksuus 300 …1000 µm, liuotteeton

4. Monikerrospinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö).
Levitetään useana kerroksena liuotteetonta maalia tai Pintaan sirotellaan kiviaines, kokonaispaksuus > 2 mm. Ns. sandwich-rakenne.

5. Itsesiliävä pinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö).
Levitetään pohjustetulle alustalle yhtenä kerroksena , paksuus 2…3 mm, sileä pinta, tarvittaessa voidaan karhentaa.

6. Hierrettävä pinnoite – (keskiraskas ja raskas käyttö).
Voimakkaasti täytetty, hierrettävä pinnoite, paksuus > 4 mm, yleensä pintalakattu

7. ltsesiliävä massapinnoite – (raskas ja erittäin raskas käyttö).
Täytetty itsesiliävä massapinnoite erittäin kovaan käyttöön, paksuus 4 …6 mm, sileä pinta, tarvittaessa voidaan karhentaa.

8. Hierrettävä massapinnoite – (raskas ja erittäin raskas käyttö).
Voimakkaasti  täytetty, hierrettävä massapinnoite erittäin kovaan käyttöön, paksuus   > 6 mm, tiivis koko paksuudeltaan.

Käyttöluokkien  kuvaukset:

Kevyt käyttö
Pääasiassa kävelyliikennettä ja tilapäisesti myös kumipyöräisiä ajoneuvoja.

Keskiraskas käyttö
Säännöllistä  kävelyliikennettä,  toistuvaa trukkiliikennettä  ja satunnaisesti  muovipyöräisiä kärryjä.

Raskas  käyttö
Jatkuva  trukkiliikenne,  kovamuovisilla  pyörillä  varustettuja kärryjä sekä satunnaisia iskuja.

Erittäin raskas käyttö
Jatkuva raskas liikenne ja iskuja.

Joitakin näistä lattian pinnoitetyypeistä voidaan toteuttaa myös sisustuksen mukaisesti sävytettynä, lisäämällä pintaan värillisiä hiukkasia tai hiutaleita. Terrazzo -tyyppiset hiotut lattiat voidaan tehdä eräistä tyypin 6 ja 8 pinnoitteista.  Liukastumisen estävät ja antistaattiset/sähköä johtavat yhdistelmät ovat tarvittaessa saatavissa lähes kaikista pinnoitteista.

Taulukko 3. Pinnoitteiden ominaisuuksia (by 54/BLY 12)

A. Pölynsidonta-aineetFluatointiEi muodosta kalvoa. Soveltuu käytettäväksi alhaisissakin lämpötiloissa. Vesihöyryä läpäisevä.
Imeytyvät tuotteetSitovat pölyn.
B. Ohennettavat maalit ja lakatVesiohenteiset epoksitLäpäisevät vesihöyryä.
Liuotinohenteiset epoksitKohtuullinen mekaanisen rasituksen kestävyys. Parantavat betonialustan pinnan lujuutta.
KosteuskovettuvatpolyuretaanitKohtuullinen mekaanisen rasituksen kestävyys. Parantavat betonialustan pinnan lujuutta.
C. Liuotteettomat maalit, lakat ja pinnoitteetEpoksitKohtuullinen mekaanisen ja kemiallisten rasitusten kestävyys. Helposti puhdistettavissa.
PolyuretaanitKohtuullinen mekaanisen ja kemiallisten rasitusten kestävyys. Helposti puhdistettavissa.
Vinyyliesterit jayhdistelmäpolyuretaanitErittäin hyvä mekaaninen kestävyys ja erinomainen lämmön sekä kemikaalien kestävyys.
D. Itse siliävät massapinnoitteetEpoksimassatHyvä mekaanisen ja kohtuullinen kemiallisen rasituksen kestävyys. Helposti puhdistettavissa.
PolyuretaanitHyvä mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävyys. Hyvä halkeamien silloituskyky. Toimivat myös vedeneristeenä. Helposti puhdistettavissa.
AkryylitHyvä mekaanisen rasituksen kestävyys. Nopeasti reagoivia. Voimakas haju työn aikana. Vesitiiviitä.
Sementti-polymeerimassatHyvä mekaanisen rasituksen ja erinomainen lämmön kestävyys. Nopeasti kovettuvia. Vesitiiviitä.
E. Hierrettävät massapinnoitteetEpoksitErittäin hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys. Kestävät lämpöshokkeja.
AkryylitErittäin hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys. Toimivat vedeneristeenä. Nopeasti reagoivia. Voidaan työstää myös alhaisissa lämpötiloissa.
PolyuretaanitErittäin hyvä mekaanisen ja hyvä kemiallisen rasituksen kestävyys. Hyvä iskunkestävyys. Toimivat vesieristeinä.
Vinyyliesterit ja yhdistelmäpolyuretaanitErittäin hyvä mekaaninen kestävyys ja erinomainen lämmön sekä kemikaalien kestävyys.
F. ErikoispinnoitteetSähköä johtavat pinnoitteetPinnoitemassa maadoitettavissa.
Elastiset pinnoitteet(elastomeerit)Erittäin hyvä halkeamien silloituskyky myös alhaisissa lämpötiloissa.
PolyureaRuiskutettavia ja nopeasti kovettuvia. Erittäin hyvä mekaaninen kestävyys ja erinomainen lämmön sekä kemikaalien kestävyys.

Taulukko 4. Pinnoitetyyppien kalvopaksuudet.

Taulukossa 4. esitetään eri polymeereihin perustuvien pinnoitteiden kalvopaksuudet.

PinnoitetyyppiKalvopaksuusMateriaalit
Liuotteeton pinnoite0,5 – 1,0 mmPolyuretaani, Epoksi, Akryyli
Itsesiliävä massa2,0 – 4,0 mmPolyuretaani, Epoksi, Akryyli
Hiertomassa4,0 – 6,0 mmEpoksi, Akryyli
Sementtipolymeerimassa2,0 – 12,0 mmSementin ja eri polymeerien seos
Kuva: Tuomas Uusheimo
Lattiapinnoitteen valinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat:
 • lattian käyttötarkoitus, käyttö ja käyttöaste, liikenne
 • lattian käyttölämpötila
 • kemikaalirasitus ja sen kesto
 • lattian kosteusrasitus
 • liukkaudelle asetettavat vaatimukset
 • puhdistettavuus ja hygieniavaatimukset
 • alustan kosteus (rakennekosteus) ja alustasta mm. maanvarainen lattia siirtyvä kosteus
 • pinnoitukseen ja kovettumiseen käytettävissä oleva aika
 • olosuhteet pinnoituksen aikana
 • kustannukset