Betonilattian pintatarvikkeet

Lattioiden päällystämiseen käytetään tyypillisesti seuraavia rakennustarvikkeita

 • mosaiikki-, sauva-, lautaparketit ym. puulattiat
 • pehmeäpohjaiset muovimatot
 • ilman pehmeää pohjaa olevat muovimatot, muovilaatat
 • linoleum
 • korkkilaatat
 • kumimatot
 • tekstiilimatot, joissa alusrakenteena kumi, PVC tai kumilateksisively
 • luonnonmateriaalista tehdyt tekstiilimatot ilman alusrakennetta
 • täyssynteettiset tekstiilimatot ilman alusrakennetta
 • ohuet tavallisesti 8…12 mm paksut laatat
 • paksut laatat, paksuus >25 mm

Ohuita laattoja ovat esimerkiksi klinkkerilaatat, sementtiä tai polymeeriä sideaineena käyttäen valmistetut mosaiikkibetonilaatat. Työvara laattatyypin ja kiinnitystavan mukaan on noin 3…10 mm.

Paksuja laattoja ovat mosaiikkibetonilaatat, tiililaatat ym. Vaadittava työvara on 30…50 mm.

Yllä lueteltujen rakennustarvikkeiden asennuksessa betonialustalle asetetaan mm. seuraavia vaatimuksia:

 • betonialustan lujuus, tartunta- tai taivutusvetolujuus
 • alustan tasaisuus
 • alustan kosteus asennushetkellä
 • alustan ja alustan päälle asennettavien rakennustarvikkeiden vesihöyrynläpäisevyys
 • betonin kutistuminen

Maanvaraisissa lattioissa kosteuden siirtyminen lattarakenteessa tulee ottaa erityisesti huomioon. Tiiviit huonosti vesihöyryä läpäisevät materiaalit voivat aiheuttaa kosteuden kerääntymistä lattiarakenteeseen, jonka seurauksena voi olla kosteus- ja homevaurioita, materiaalien turmeltumista ja irtoamista alustastaan sekä hajuhaittoja sisäilmaan.

Kosteuden siirtyminen

Maanvaraisissa lattioissa kosteuden siirtyminen lattarakenteessa tulee ottaa erityisesti huomioon. Tiiviit huonosti vesihöyryä läpäisevät materiaalit voivat aiheuttaa kosteuden kerääntymistä lattiarakenteeseen, jonka seurauksena voi olla kosteus- ja homevaurioita, materiaalien turmeltumista ja irtoamista alustastaan sekä hajuhaittoja sisäilmaan. Taulukossa 4 esitetään eri päällystemateriaaleilla alustabetonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvot määritellyllä arviointisyvyydellä.

Taulukko 4 Betonin kosteuden raja-arvot eri lattianpäällysteillä (Lähde: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007)

LattianpäällysteBetonin RH (%) arviointisyvyydellä (A)1)Betonin RH (%) arviointisyvyydellä (A)1)Betonin ja/tai tasoitteen RH (%) pinnassa ja 1…3 cm:n syvyydellä (0,4xA)
Kelluva lautaparketti ja alusmateriaali
8575
Alustaan liimattava lautaparketti, Normaali betoni 858575
Alustaan liimattava lautaparketti, Erikoisbetoni w<0,59075
Laminaatti8575
Mosaiikkiparketti, Normaali betoni8575
Mosaiikkiparketti, Erikoisbetoni w<0,59075
Muovimatot8575
Linoleumi8575
Kumimatot8575
Tekstiilimatto, tiivis alusta (pvc, kumi, kumilateksisively) tai luonnonmateriaalista tehty8575
Täyssynteettiset tekstiilimatot ilman alusrakennetta9075
Muovi-, kumi- ja linoleumilaatat9075
1)Arviointisyvyys A on rakenteen paksuudesta riippuva kosteusmittaussyvyys. Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimimittaussyvyys on 70 mm.

Betonirakenteissa kutistuminen

Betonirakenteissa kutistuminen johtuu pääasiassa betonin kuivumisesta. Betonirakenne voi jatkaa kuivumista ja kutistumista vielä pitkään laatoittamisen jälkeen. Jos betonin suhteellinen kosteus on korkea laatoitushetkellä, päällystämisen jälkeinen kutistuminen voi olla niin suurta, että laatoitus irtoaa alustastaan. Mitä kuivempi betonirakenne on ennen laatoitusta sitä pienempi on kutistuma laatoittamisen jälkeen. Taulukossa 5 esitetään arvio betonin kutistumisesta laatoituksen jälkeen laatoitushetkellä mitatun betonin kosteuden avulla.

Taulukko 5 Laatoituksen jälkeen tapahtuva betonin kutistuminen eri lähtökosteuksilla rakenteen kuivuessa kosteuteen 50 %. Käytännössä rakenteet harvoin kuivuvat alle RH 50 %:n kosteuteen (lähde: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007).

Betonin RH (%) arviointisyvyydellä ABetonin RH (%) arviointisyvyydellä A2)
Mahdollinen kutistuma laatoituksen jälkeen1) (mm/m)
0,45…0,6595
0,35…0,5590
0,3…0,485
0,2…0,380
1)Kutistuma on otettava huomioon joustavien saumojen määrää suunniteltaessa sekä kiinnityslaastin valinnassa.2) Arviointisyvyys A on rakenteen paksuudesta riippuva kosteusmittaussyvyys. Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimimittaussyvyys on 70 mm.