| 3.2.2021

CO₂ncrete Solution -hankkeesta lisätietoa hiilidioksidin sitoutumisesta betoniin – Betoni on hiilinielu

CO₂ncrete Solution on CANEMURE-hankkeen alainen projekti, jossa selvitetään betonin hiilinielua Suomessa ja tavoitellaan uusia kierrätystapoja, joissa betonin karbonatisoitumista voitaisiin hyödyntää ympäristön hyväksi. Uuden selvityksen mukaan betoni on hiilinielu – vuodessa...

| 3.2.2021

Mikrohuokostetun betonin pakkasenkestävyys

Aalto-yliopistossa toteutettiin vuosina 2019–2020 Rudus Oy:n toimeksiantona diplomityö, jossa tutkittiin mikrohuokostimen käyttöä rasitusluokkien XF2 ja XF4 betoneissa, eli betoneille, jotka altistuvat kloridirasitukselle. Tutustu artikkeliin ”Mikrohuokostetun betonin pakkasenkestävyys” Betoni-lehdessä: 4/2020

| 3.2.2021

Kymmenen vuoden seurantatutkimus vahvisti: Moni pinnoite toimii hyvinkin kostealla betonilla

Huolellinen pinnoitustyö lujaan betonipintaan on alustan rakennekosteutta tärkeämpi tekijä pinnoitteen tartunnan kehityksen kannalta olettaen, että rakenteeseen ei kohdistu ylimääräistä kosteusrasitusta esim. maaperästä. ”Alustabetonin kosteuspitoisuuden pitkäaikaisvaikutus pinnoittamisessa” seurantatutkitmuksessa selvitettiin laboratoriokokein pinnoitteiden...

| 13.1.2021

Kuorikivi on kymmenvuotisen tuotekehityksen tulos

Lammin Betoni aloitti Kuorikivi-valueristeharkkonsa kehittämistyön runsaat kymmenen vuotta sitten. Tavoitteena oli kehittää halkeilematon ja saumaton julkisivurakenne myös suuriin julkisivuihin. Tuotteistamista edelsi laaja tutkimusvaihe, joka kohdistui kehitettävän tuotteen työn- ja käyttöaikaiseen...

| 16.10.2020

Hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä – tämä on tavoitteemme

CEMBUREAU (European Cement Association) on sementtiteollisuuden kattojärjestö Euroopassa. CEMBUREAU julkaisi tämän vuoden toukokuussa kunnianhimoisen tiekartan, jossa tarkastellaan, miten Euroopan sementtiteollisuus voi vähentää hiilipäästöjään vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraaliutta ei saavuteta pelkällä...

| 16.10.2020

DeConcrete-hankkeessa tutkitaan rakennus- ja purkujätteen kierrätystä arktisilla alueilla

Useissa Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa tavoitellaan rakennus- ja purkujätteiden (CDW) uudelleenkäytön lisäämistä. Yksi tällainen rakennus- ja purkujätteiden kierrätystä tutkiva ylikansallinen hanke on DeConcrete, joka käsittelee yksinomaan arktisten alueiden kierrätyshaasteita. Päätavoitteena...

| 16.10.2020

Neuraaliverkkomallit auttavat korvaamaan luonnonhiekkaa murskeella

Luonnonhiekka voidaan korvata betonin valmistuksessa jatkossa myös murskeella, sivukivillä ja kierrätyskiviaineksilla. Tutustu artikkeliin ”Neuraaliverkkomallit auttavat korvaamaan luonnonhiekkaa murskeella” Betoni-lehdessä: 3/2020

| 16.10.2020

Eristerapattujen julkisivujen korjaaminen

Eristerappausjärjestelmillä toteutetut julkisivut ovat vähitellen saavuttamassa huoltokunnostusvaiheen. Korjattavaa ilmenee jo alle kymmenen vuoden ikäisissä kohteissa. Artikkeli pohjautuu Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan (ylempi AMK) tutkinto-ohjelmassa tehtyyn opinnäytetyöhön ”Eristerappausjärjestelmien tyypillisten vaurioiden korjausmenetelmät”. Viitteet:...

| 3.7.2020

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen vaikuttavat voimakkaasti veden kiertoon. Tulvariski kasvaa, kun rankkasateita on entistä useammin ja kaupungeissa läpäisemätöntä pintaa on entistä enemmän. Ne aiheuttavat paineita hulevesien hallinnalle. Lue lisää artikkelista...

| 3.7.2020

Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys alhaisilla ilmamäärillä

Kiinnostus korkealujuusbetonia kohtaan on noussut viime vuosina. Korkea rakentaminen ja pitkät käyttöiät asettavat betonin säilyvyydelle uusia haasteita myös pakkasenkestävyyden osalta. Korkealujuusbetonin v/s-suhde on alhainen puristuslujuuden vuoksi. Tulosten perusteella nykyiset pakkasenkestävyyden...

| 3.7.2020

Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus – Tilaajan ohje

Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimusten tilaamista helpottamaan on valmistumassa tilaajan ohje, jonka tarkoitus on selventää uimahalli, kylpylä sekä uima-altaita käsittävien kiinteistöjen operaattoreille, mitä asioita uima-allastiloissa sijaitsevien betonirakenteiden kuntotutkimusprosessin aikana tulee huomioida....

| 19.5.2020

Historiallisten betonien ominaisuudet ja korjaaminen

Diplomityö Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa: Ennen vuotta 1930 valmistettujen betonien ominaisuudet ja korjausmenetelmät Ennen vuotta 1930 valmistetut betonirakenteet ovat haastavia korjauskohteita, koska historiallisten betonien ominaisuuksia ei Suomessa tunneta hyvin. Historialliset betonit...