Paikallavalu

Omakotitalon rakentaminen on useimmiten ainutkertainen hanke ihmisen elämässä. Tällöin valmisratkaisut eivät kaikkia tyydytä, vaan ihmiset viihtyvät paremmin kodissa, jonka luonne on heidän luomansa. Paikalla rakennettu betonitalo tarjoaa parhaat mahdollisuudet yksilölliseen suunnitteluun ja se on poikkeuksetta tiettyyn paikkaan tietyille ihmisille suunniteltu ja rakennettu koti. Talohanke kuuluu käynnistää pohtimalla talon muotoa ja massoittelua, sen avautumista ympäristöönsä sekä sen sisäisten toimintojen sijoittumista ulkoiseen hahmoon nähden, valmiilla malleilla tämä on vaikeata.

Paikalla rakentamisessa suurin osa työstä tapahtuu työmaalla, esimerkiksi rakenteiden paikallavalu tai muuraus. Valmisosista rakennettaessa rakenneosat, esimerkiksi ulkoseinäelementit tai ontelolaatat, valmistetaan tehtaassa ja asennetaan työmaalla, jolloin työmaalla tehtävän työn osuus vastaavasti vähenee. Usein kyseessä on eri toteutusmuotojen yhdistelmä, mutta esimerkiksi perustuksissa ja lattioissa käytetään aina paikallavalua. Seinät voidaan rakentaa paikallavalun tai elementtien sijasta myös valuharkoista, joiden ontelot valetaan työmaalla betonilla täyteen monoliittiseksi rakenteeksi.

Paikalla rakentamiseen on kehitetty käteviä muottisysteemejä, jotka jäävät osaksi lopullista rakennetta, erityisesti perustusten rakentamiseen löytyy useita vaihtoehtoja.

Paikalla rakentamisessa on oman työpanoksen osuutta luonnollisesti helppo kasvattaa. Paikalla rakentaminen voi myös joustaa hankkeen toteutuksessa valmisosarakentamista enemmän.

Valumuotit

Betonin valamiseksi halutun vahvuiseksi ja muotoiseksi rakenteeksi tarvitaan muotteja. Niiden valinnalla vaikutetaan ennen muuta työnkulkuun työmaalla ja valmiin rakenteen pintavaikutelmaan. Muotit voi toteuttaa kuten ”vanhoina hyvinä aikoina” laudoittamalla, mikäli pintaan halutaan varhaisempaan rakennuskantaan viittaava lautakuvio, ja jos osaavia kirvesmiehiä on saatavilla tekemään muotteja metritavarasta.

Nykyisin yleinen menetelmä on käyttää erilaisia vuokrattavia muotteja. Rakennuskonevuokraamoilta löytyy muottijärjestelmiä eri rakenneosien muotittamiseen, myös lämpöeritettyjä tai lämmitettäviä talvirakentamiseen. Vuokramuottien koko vaihtelee miesvoimin nosteltavista aina nostokalustoa vaativiin. Samoin niiden muottipinnat vaihtelevat; pintamateriaali vaikuttaa tulevaan betonipinnan ulkonäköön.

Eräs tapa toteuttaa muotti on latoa se betoniharkoista, joissa on valuontelot, joihin sijoitetaan raudoitus. Kun ontelot valetaan täyteen valmisbetonilla, saadaan saumaton ja yhtenäinen betoniseinä.

Betonipinnat

Betonin luonteeseen kuuluu, että valmiiseen rakenteeseen tallentuu näkyviin käytetty muottipinta. Arkkitehdit käyttävät tätä tietoisena tehokeinonaan. Muottien sijoittelulla varmistetaan esimerkiksi, että muottipintojen väliset tuentakohdat luovat tilalle rytmiä. Mutta rakenteeseen voidaan toteuttaa myös sellaisia kohokuvioita, jotka eivät ole laudoituksesta tai muottien sidonnasta peräisin. Kolmiulotteinen kuviointi voidaan kiinnittää muottipintaan, jolloin se peilautuu kovettuneessa betonipinnassa. Itsetiivistyvät betonilaadut toistavat muottipinnan kuviot hyvinkin tarkasti. Betoni on luonnostaan harmaata, mutta sekoittamalla tuoreeseen betoniin väripigmenttejä saadaan laaja valikoima erisävyisiä betoneja. Erityisesti lattioihin on kaivattu värisävyjä, kuten harmaan vaaleampia tai tummempia sävyjä tai erilaisia ns. maasävyjä, myös portaat ovat luonteva paikka sävytetyille betoneille.

Lisätietoa erilaisista betonipintavaihtoehdoista löydät täältä >>

Käytännön ohjeita betonisen omakotitalon paikalla rakentamiseen löydät Pienrakentajan betonioppaasta: