Betonityypit ja oikean betonin valinta

Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus itse betonointityön onnistumisessa että kovettuneen betonin haluttujen ominaisuuksien saavuttamisessa. Käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan betonin valinta tapahtuu yhteistyössä rakennesuunnittelijan, työmaan ja valmisbetonin toimittajan kanssa.

Betonin valinnan perusperiaatteena on, että rakennesuunnittelija määrittää ne betonin ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta vaaditaan. Rakennesuunnittelija määrittelee betonin:

  • lujuus- ja rakenneluokan
  • rasitusluokan
  • suojaavan betonipeitteen paksuuden
  • toleranssit ja pintaluokat

Rasitusluokkien kautta betonille asetettavat vaatimukset sen ominaisuuksien suhteen takaavat pitkäikäisen ja toimivan rakenteen.

Betonin valinnan apuna voi käyttää oheista taulukkoa, johon on koottu suositeltavia massan vähimmäisominaisuuksia eri rakenteissa.

Rakenne Lujuusluokka Suurin raekoko mm Notkeus sVB
Perustukset K30 (C25/30) 16, 32 Notkea (S2)
Maanvarainen K25 (C20/25) 16 Vetelä (S3), Notkea (S2), laatta erillinen, pintavalu
-autotallin laatta K45 (C35/45) 16 Notkea (S2), autotallin lattiassa tarvitaan kulutuskestävyyttä sekä kykyä kestää auton renkaista tulevaa tiesuolaa
pintabetonilattiat
-30-50mm K25 (C20/25) 8, 12 Vetelä (S3)
-50-80mm K25 (C20/25) 16 Notkea (S2)
kelluvat lattiat (>40mm) K25 (C20/25) 8, 12, 16 Vetelä (S3), Notkea (S2)
SEINÄT JA K25 (C20/25) 16 Notkea (S2)
PILARIT Sisätiloissa olevat seinät ja pilarit
ULKONA OLEVAT RAKENTEET K37 (C30/37) 8, 12, 16, 32 Notkea (S2), Käytettävä säänkestäviä betonilaatuja

VALMISBETONIN TILAUS

Valmisbetoni pitäisi tilata viimeistään valua edeltävän päivänä. Erikoisbetonia  käytettäessä tilaus pitäisi tehdä aikaisemmin kuin päivää ennen valua, sillä betoninvalmistaja  saattaa joutua tekemään ennakkokokeita tai tilaamaan materiaalia. Myös betonipumppuauton tilaus sesonkiaikana tulee tehdä useita päiviä ennen valua.

Valmisbetoni toimitetaan yleensä arkisin kello 6.30- 16.00 välisenä aikana, mutta myös muina aikoina erikseen sovittaessa.