Betonointisuunnitelma

Betonitöiden ennakkosuunnittelu on sekä teknisesti että taloudellisesti perusteltua. Huolellisella työnsuunnittelulla vältetään turha työ, joka käytännössä johtaa myös turhiin lisäkustannuksiin. Lisäksi näin varmistetaan työn sujuvuus, jolloin työn läpivienti onnistuu minimiajassa ja minimikustannuksin sekä turvataan teknisesti onnistunut lopputulos, joka on korkealaatuinen ja samalla pitkäikäinen betonirakenne.

Ennakkosuunnittelussa ja ennen betonitöiden aloittamista tulee hankkia betonintoimittajalta tiedot rakenteeseen soveltuvasta betonista, sen ominaisuuksista sekä kohteeseen sopivasta betonin siirtotavasta. Lisäksi hankitaan tarpeelliset työvälineet ja -koneet ja perehdytään niiden oikeaan käyttötapaan (sauvatärytin, pinnan tasaus- ja hiertovälineet). Lisäksi pitää varmistaa, että betonin kuljetusauto pääsee aiottuun purkupaikkaan ja valmistetaan tarvittavat kärräystiet ja –telineet. Betonointia varten kootaan tarvittava työkunta, samalla arvioidaan valunopeus työkunnan koon mukaan.

Sekä ennakkosuunnittelussa että muotti-, raudoitus- ja betonointityössä on syytä käyttää asiantuntija- ja ammattimiesapua.

Valitsemalla oikea betonilaatu kuhunkin kohteeseen on tuloksena luotettava, lähes ikuinen rakenne. Monissa käyttökohteissa betoni on lähes korvaamaton rakennusmateriaali.

Betonia tilattaessa on tiedettävä vaadittava lujuusluokka, joka on määritelty rakennepiirustuksissa. Lisäksi pitää päättää kiviaineksen suurin raekoko (yleensä 8,16 tai 32 mm) ja betonimassan notkeus. Pihatasoihin ja portaisiin on viisasta käyttää säänkestävää betonia, jossa pienet ilmahuokoset vähentävät jäätymisen aiheuttamaa rapautumista.

Nyrkkisääntö on: älä turhaan säästä massan hinnassa, sillä se kostautuu helposti muissa työvaiheissa. Työstettävyys on ehkä huono, pinnanlaatu jää surkeaksi ja lattiat kuivuvat liian hitaasti. Kuljetuksen osuus hinnassa on yllättävän suuri, joten massaa kannattaa tilata kerralla riittävästi, sillä pieni lisäkuorma tulee kalliiksi.

Betonin tilaus

Ennen betonin tilausta tulee varmistaa, että:
• muotit ovat oikeassa paikassa ja oikeassa koossa
• muotit ovat tiiviit ja riittävän tukevat niin, että valupaine ei riko niitä
• piirustuksiin merkityt teräkset ovat paikallaan ja kunnolla kiinnitetyt
• pohjakatselmus on tehty ja rakennustarkastaja on antanut luvan rakennustyön jatkamiselle
• työmaalle johtava tie kantaa betoniauton ja pumpun
• betonin tiivistyskalusto on paikalla ja toimii
• on mietitty mihin sijoittaa ylimääräinen betonimassa, jota aina jää yli.