Kuljetus ja siirto

Betoni kuljetetaan yleensä pyörintäsäiliöautoilla. Autoissa on muutama metri purkukourua, mutta jos pääsy aivan valukohteen viereen on mahdotonta täytyy varautua lisäkonsteihin. Niitä ovat jatkokourut, hihnakuljetin tai pumppu.

Kuva: Rudus Oy

Pumpulla varustettu pyörintäsäiliöauto on erittäin kätevä ja taloudellinen varsinkin pienehköissä, yhden kuorman (yleensä 5 m3 tai alle) valuissa. Pumpulla ylettyy tavallisesti yhdestä paikasta koko valualueelle ja valu on nopeaa ja tarkkaa, joten seisonta-aikakustannukset säästyvät. Pumpun saa tilattua betonitoimittajalta samalla kuin betoninkin. Pumppuvaluun riittää 2-3 henkilöä, joista toinen ohjaa pumppuletkua valukohteeseen ja toinen tiivistää betonin. Erityisesti holvivaluissa tarvitaan kolmas henkilö pinnan tasaukseen ja viimeistelyyn.

Pienissä rakenteissa betonin voi tiivistää tärysauvalla enintään 40 cm kerroksina. Puutteellisen tiivistyksen tuloksena massa ei täytä muotissa varsinkaan ahtaita paikkoja, rakenne jää huokoisaksi, pinnan laatu huonoksi ja betoniteräkset eivät tule kunnolla suojatuiksi. Sähköllä toimivia tärysauvoja voi vuokrata konevuokraamoista edullisesti.

Betoni kuljetetaan valmisbetonitehtaalta työmaalle yleensä pyörintäsäiliöautolla. Yleisimmän pyörintäsäiliöautotyypin suurin sallittu kuormakoko on 5-6 m3 betonia. Sekoitussäiliöautoja löytyy kooltaan aina 10 m3 asti.  Pyörintäsäiliöauton hyvänä puolena on, että sillä saadaan sekoitettua kuljetuksen aikana mahdollisesti huonontunut betoni jälleen tasalaatuiseksi.

Myös betonin notkeutta voidaan tarvittaessa lisätä työmaalla valun aikana sekoittamalla massaan pyörintäsäiliöautossa notkistavaa lisäainetta. On muistettava, että betoniin ei saa lisätä vettä, sillä lisäys aiheuttaa betonin lujuuden alenemisen. Myös allasautoja käytetään betonin kuljetukseen mutta niiden käyttö on nykyään vähäistä.

Betonin siirtoa pumppaamlla.

Betonin siirto

Betonia voidaan siirtää työmaalla usealla eri laitteella. Pyörintäsäiliöauton varustuksena voi olla mekaaninen tai hydraulinen valukouru tai kourun lisäksi hihnakuljetin tai betonipumppu. Lisäksi voidaan käyttää erillistä betonipumppuautoa. Erilaiset betonin siirtomahdollisuudet kannattaa selvittää valmisbetonitoimittajan kanssa jo valujen suunnitteluvaiheessa.

Valukouru

Valukouru on edullisin ja käyttökelpoinen betoninsiirtotapa silloin, kun betoniauto pääsee aivan valukohteen viereen sekä silloin, kun otetaan pieni betonimäärä esimerkiksi muovin päälle maahan. Valukourun ulottuvuus on mekaanisilla kouruilla 3 – 4 metriä ja hydraulisilla kouruilla jopa 9 metriä.

Hihnakuljetin

Hihnakuljettimella betonia voidaan siirtää myös ylöspäin, esimerkiksi toisen kerroksen ikkunasta sisään. Hihnan nousukulma ei saa ylittää 30 asteen kulmaa. Hihnakuljettimen avulla voidaan valaa myös vaaka- ja nauhamaisia rakenteita kuten laattoja ja anturoita. Tämä edellytyksenä on että hihnan ulottuvuutta on mahdollista säätää hihnan niveliä taittamalla eikä kääntösäteellä ole esteitä. Hihnakuljettimen ulottuvuus on mallista riippuen 10 – 14 metriä.

Betonin pumppaus

Betonin pumppaus on siirtotavoista nopein ja kätevin. Pumpulla varustettu pyörintäsäiliöauto sopii erityisesti pieniin valuihin hyvän ulottuvuuden ja autobetonipumppua pienemmän tilatarpeen ansiosta. Sen mukana voidaan kuljettaa 3,5 – 6m3 betonia. Jos betonia tarvitaan tätä enemmän, niin lisäbetoni voidaan kuljettaa työmaalle muilla betoniautoilla, purkaa pumpulla varustetun pyörintäsäiliöauton vastaanottosuppiloon ja pumpata valukohteeseen.

Pumpulla varustettuja pyörintäsäiliöautoja ei ole vielä kaikilla valmisbetonitoimittajilla, joten autobetonipumppua käytetään yleisesti omakotityömailla varsinkin silloin, kun betonin siirrossa tarvitaan yli 20 metrin vaakaulottuvuutta. Erillisen autobetonipumpun siirtoetäisyys vaakasuunnassa ulottuu noin 40 metrin etäisyydelle ja lisäulottuvuutta on mahdollista saada jatkolinjalla. Erillistä autobetonipumppua käytettäessä on varauduttava siihen, että pumppu voidaan tukea sivusuunnassa tukijaloilla (neljä kappaletta), jotka ulottuvat 2- 3,5 metrin päähän autosta. Pumppu ja betonia vastaanottosuppiloon purkava betoniauto vaativat yhteensä noin 20 metriä pitkän tilan käyttöönsä.