Muottityö

Työmaalla valetun betonipinnan ulkonäköön ja laatuun vaikuttaa betonin laadun ja oikean työnsuorituksen lisäksi oleellisesti käytetty muottimateriaali sekä muottirakenteen lujuus ja tiiviys.

Muotin mittojen pitää olla oikeat. Muotin on myös oltava niin luja ja hyvin tuettu, ettei se tuoreen betonimassan aiheuttaman valupaineen takia muuta muotoaan. Betonimassan vaatima tiivistys kasvattaa näet muottiin kohdistuvaa painetta. Lisäksi muotin on oltava tiivis, jottei betonin sementtiliima puserru muotin saumoista ulos heikentäen rakenteen lujuutta ja betonipinnan ulkonäköä.

Anturoiden muotti kootaan yleensä ns. siivuista, jotka voidaan tehdä joko laudasta tai muottilevystä. Siivut valmistetaan etukäteen, jolloin muotin kokoaminen ja paikalleentukeminen on nopeaa.

Perusmuurin eli sokkelin muotit valmistetaan yleensä 22 x 100 mm2 laudasta, ja tukemiseen käytetään 50 x 100 mm2 soiroa. Muotti saadaan kootuksi nopeasti lastulevystä, vanerista tai kaseteista. Jos tavoitellaan elävää, arkkitehtonista pintaa ne eivät sileinä muottipintoina kuitenkaan vastaa lautapintaa. Erityisesti korkeammissa perusmuureissa kätevien muottijärjestelmien käyttö voi silti olla hyvinkin perusteltua.
Perusmuurin muottipinta naulataan pystytukiin, joina käytetään lautaa. Pystykoolaus puolestaan tukeutuu vaakasuoriin soiroihin (50 x 100 mm2). Muottiseinämät sidotaan yhteen sideteräksillä ja välikkeillä. Siteinä käytetään tavallisesti 5 – 6 mm teräslankaa tai muottilukoilla varustettua harjaterästä.

Normaalissa laudoituksessa riittää muottivälikkeeksi seinän vahvuuden mittainen valun yhteydessä poistettava puukapula, joka kiristyskohdassa säätää muotin leveyden oikeaksi. Siteitä asennetaan yleensä 50 cm välein. Betonipumpulla tai suoraan kuljetusauton hihnalta ja kourusta valettaessa on siteiden riittävyys varmistettava.

Kellarin eli holvin muotti tehdään nopeimmin muottivanerista. Muottipinnan koolaukseen käytetään 50 x 100 mm2 soiroa ja pystytukina vuokrattavia säädettäviä terästolppia tai latvaläpimitaltaan vähintään 60 mm havupuuta. Pystytuet on tuettava vinotuin.

Muottityötä helpottavat vuokrattavat muottijärjestelmät. Esimerkiksi sokkelien, kellarin seinien ja holvin kasettimuotit ovat helposti koottavia, ja työ sopii hyvin omatoimirakentajalle. Kasettimuottijärjestelmiin kuuluu kaikki tarvittavat osat. Muottiyksiköiden paino on yleensä alle 30 kg, joten ne ovat helpohkosti siirrettävissä. Muotteja vuokraavat rakennuskonevuokraamot.